Μάλαξης χειρισμοί – πελεκισμοί

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι πελεκισμοί είναι από τους πιο δυναμικούς χειρισμούς της μάλαξης και περιλαμβάνεται στις πλήξεις. Εκτελείται με το ωλένιο χείλος της χείρας και τα χέρια πέφτουν κάθετα στην υπό μάλαξη επιφάνεια. Πρόκειται για χειρισμό που ενεργεί σε βάθος και εφαρμόζεται κυρίως στην πλάτη.

Τι επιτελεί

Οι πελεκισμοί, ως πλήξεις, επιτυγχάνουν αύξηση του έργου του μυός και κατά συνέπεια αύξηση του όγκου του και της δύναμής του. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση αιματικής κυκλοφορίας αλλά και της κυκλοφορίας της λέμφου.

Διαβάστε επίσης