Μάλαξης χειρισμοί – σύνθλιψη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η σύνθλιψη είναι ένας χειρισμός μάλαξης που ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Πρόκειται για ένα δυναμικό χειρισμό κατά τον οποίο σηκώνεται με το χέρι μεγάλη μάζα δέρματος και υποκείμενων ιστών. Για να επιτευχθεί μια σύνθλιψη, πρέπει απαραίτητα οι μύες να μην βρίσκονται σε ένταση. Η πίεση που εξασκείται κατά τον χειρισμό αυτό είναι τόσο μεγάλη ώστε να κάνει το δέρμα να κινείται πάνω στους υποκείμενους ιστούς μαζί με τα χέρια του θεραπευτή. Η σύνθλιψη εκτελείται σε περιοχές όπου υπάρχουν μυϊκές μάζες ώστε να διευκολύνεται η μάλαξη.

Τι επιτελεί

Η σύνθλιψη ως χειρισμός αποτελεί έναν από τους δυναμικούς χειρισμούς της μάλαξης και έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στην αιματική όσο και στη λεμφική κυκλοφορία, βοηθώντας στο να μην συσσωρεύονται άχρηστες ουσίες. Αυξάνεται επίσης η κυκλοφορία των τριχοειδών αλλά και των εν τω βάθει αγγείων, με αποτέλεσμα καλύτερη θρέψη και ελαστικότητα των μυϊκών ινών. Όταν η σύνθλιψη εκτελείται με αργό ρυθμό βοηθά στην ξεκούραση των μυών ενώ όταν εκτελείται με γρήγορο ρυθμό αποκτά τονωτικό χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης