Μάλαξης χειρισμοί – ανάτριψη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι χειρισμός της μάλαξης που ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Είναι μια αργή, ρυθμική κίνηση στην οποία τα χέρια έχουν μια απλή επαφή με το δέρμα εξασκώντας συγχρόνως πίεση, προκειμένου να ενεργήσει βαθύτερα. Μπορεί να εκτελεστεί με τις παλάμες στις μεγάλες επιφάνειες ή με τα δάκτυλα και τους αντίχειρες στις μικρότερες περιοχές. Η πίεση που εξασκείται κατά τη διάρκεια του χειρισμού αυτού μπορεί να είναι από μέτρια εώς δυνατή.

Τι επιτελεί

Μέσω του χειρισμού της ανάτριψης επιτυγχάνεται επιτάγχυνση της κυκλοφορίας της λέμφου και των φλεβών. Όταν ο χειρισμός της ανάτριψης εκτελείται με αργό ρυθμό έχει αποσυμφορητικά αποτελέσματα, ενώ όταν εκτελείται με γρήγορο ρυθμό ερεθίζει και θερμαίνει την περιοχή στην οποία εφαρμόζεται.

Διαβάστε επίσης