Παχυσαρκία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η αύξηση του σωματικού βάρους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της ιδανικής τιμής, λόγω εναπόθεσης λίπους. Η παχυσαρκία είναι ιατρικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα. Ιατρικό εξαιτίας όλων των επιπτώσεων που επιφέρει στην υγεία μειώνοντας έτσι τον μέσο όρο ζωής του ανθρώπου και κοινωνικό εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων που δημιουργεί στα άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία. Παρουσιάζει έξαρση στις ανεπτυγμένες κοινωνικά και οικονομικά χώρες.

Συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας

Η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται με την ηλικία του ατόμου. Οι γυναίκες παρουσιάζουν παχυσαρκία σε σχετικά μεγάλη ηλικία και κυρίως κατόπιν της περιόδου της τεκνοποίησης.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει το φαινόμενο της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα όπως και στην περίοδο της εφηβείας.

Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι και ο γενετικός παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ή όχι της παχυσαρκίας σε συνδυασμό πάντα με τους παράγοντες του περιβάλλοντος.

Αιτίες παχυσαρκίας

Τα αίτια της παχυσαρκίας μπορεί να είναι ενδογενή ή εξωγενή.

Στα ενδογενή αίτια κατατάσσονται οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, η υπολειτουργία των γεννητικών αδένων ή οι διαταραχές των επινεφριδίων.

Στα εξωγενή αίτια περιλαμβάνονται η κακή διατροφή και οι ψυχολογικοί παράγοντες όπως άγχος, κυκλοθυμία, μοναξιά κ.λ.π.

Αρνητικές επιπτώσεις παχυσαρκίας

Η παχυσαρκία, εκτός από τα σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία είναι υπεύθυνη, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και μπορεί να επιδράσει στον οργανισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προδιαθέσει για την ανάπτυξη άλλων παθολογικών καταστάσεων.

Τα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την παχυσαρκία είναι: οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, χολολιθιάσεις, προβλήματα εμμηνορυσίας, προβλήματα σε εγκυμοσύνη και τοκετό, διαταραχές στη λειτουργία των πνευμόνων και άλλα.

Θεραπεία παχυσαρκίας

Πριν αποφασιστεί οποιαδήποτε θεραπεία λαμβάνεται ένα ιστορικό του παχύσαρκου ατόμου, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να είναι γνωστά ώστε να καταλήξει σε ένα θεραπευτικό σχήμα. Το βασικό ζητούμενο είναι πρώτα να χαθεί βάρος προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και οι επιπλοκές που σχετίζονται με αυτό.

Εφόσον πρόκειται για παθολογική κατάσταση είναι απαραίτητο να γίνουν όλες οι κατάλληλες εξετάσεις ώστε να αποδειχθεί αν κάποια ενδογενής αιτία προκαλεί την εκδήλωση αυτής της κατάστασης.
Ο σχεδιασμός ειδικής δίαιτας είναι επίσης ένα στοιχείο υποβοήθησης στην παχυσαρκία. Η φυσική άσκηση είναι επιθυμητή και παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην υγεία όσο και στη βελτίωση της ψυχολογίας του παχύσαρκου ατόμου.

’λλοι τρόποι αντιμετώπισης της παχυσαρκίας είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση όπως επίσης και η χειρουργική.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν γενικές αρχές στη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας διότι κάθε παχύσαρκο άτομο αποτελεί ειδικό πρόβλημα και χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση