Ενδοκαρδίτιδα

Άλλες ονομασίες

Ενδοκαρδίτιδα λοιμώδης.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μόλυνση των βαλβίδων της καρδιάς απο κάποιο μικροοργανισμό. Αυτές φυσιολογικά είναι στείρες.

Παθογένεια

Η νόσος προκαλείται μετά απο ένα επεισόδιο μικροβιαιμίας. Οι μικροοργανισμοί που κυκλοφορούν στο αίμα μπορεί να εμφυτευθούν στο εσωτερικό της καρδιάς (ενδοκάρδιο). Ενδοκαρδίτιδα σημαίνει ακριβώς την παρουσία μικροοργανισμών δηλαδή μικροβίων, μυκήτων η χλαμυδίων σε βλάβες του ενδοκαρδίου και των βαλβίδων της καρδιάς. Αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν να σχηματίσουν εκβλαστήσεις, απο τις οποίες αποκόπτονται μολυσμένα τεμαχίδια που προκαλούν εμβολές σε διάφορα όργανα του σώματος και τελικά σήψη.

Πότε συμβαινει μικροβιαιμία;

Μικροβιαιμία εμφανίζεται συχνά κατα τις οδοντικές επεμβάσεις τις ενδοσκοπήσεις η άλλους χειρισμούς στην αναπνευστική,ουροφόρα η γαστρεντερική οδό. Μικροβιαιμία μπορεί να συμβεί και στην διαδρομή διαφόρων εμπυρέτων νόσων.

Πρόληψη

Ορισμένες περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας εμφανίζονται μετά απο οδοντιατρικές επεμβάσεις η εγχειρήσεις. Οι ασθενείς με βεβαιωμένη καρδιακή νόσο που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτές πρέπει να προπαρασκευάζονται με την χορήγηση ορισμένων αντιβιοτικών όπως η πενικιλλίνη, η γενταμυκίνη, η αμπικιλλίνη.

Κλινική εικόνα

Τα κυριότερα σημεία της νόσου είναι πυρετός συνήθως ήπιος, νυκτερινοί ιδρώτες, ανορεξία, απώλεια βάρους, αφασία η ημιπληγία που οφείλεται σε εμβολές στον εγκέφαλο, άλγος στην κοιλιά, το θώρακα η τις πλευρές που οφείλεται σε εμβολές στην μεσεντέριο αρτηρία, νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια και δύσπνοια. Μερικές φορές η νόσος έχει πιο γρήγορη πορεία και ο ασθενής βρίσκεται σε τοξική κατάσταση. Η νόσος απειλεί άμεσα την ζωή.

Διάγνωση

Γίνεται με υπερηχογράφημα καρδίας θωρακικό και διοισοφάγειο όπου φαίνονται οι εκβλαστήσεις. Με την καλλιέργεια αίματος μπορεί να ανιχνευθεί ο υπεύθυνος μικροοργανισμός και να καταγραφεί η ευαισθησία του σε αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα).

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την χορήγηση μεγάλων δόσεων αντιβιοτικών ενδοφλέβια τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα. Συνήθως χορηγείται συνδυασμός αντιβιοτικών.

Διαβάστε επίσης