Βιολογική επανατροφοδότηση – biofeedback

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η μέθοδος της βιολογικής επανατροφοδότησης ή βιοανάδρασης αποτελεί την τεχνική κατά την οποία, μέσω ειδικών συσκευών, γίνονται αντιληπτές με τη μορφή οπτικών ή ακουστικών σημάτων, εσωτερικές, φυσιολογικές ή παθολογικές διεργασίες ενός ατόμου, με σκοπό την τροποποίηση ή τον έλεγχο των διεργασιών αυτών.

Πως γίνεται

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της αισθητηριακής πληροφόρησης που έχει ένα άτομο πάνω σε ορισμένα βιολογικά φαινόμενα του σώματός του (π.χ τον μυικό τόνο, την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία του δέρματος κλπ), με σκοπό τη ρύθμισή τους από το ίδιο το άτομο.

Στη φυσιοθεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως το ηλεκτρομυογραφικό BFB. Το μηχάνημα αποτελείται από ηλεκτρόδια με τα οποία παρακολουθείται η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα ορισμένων μυών. Αυτή απεικονίζεται με οπτικές αριθμητικές ενδείξεις, ενώ παράλληλα ακούγεται ήχος, η ένταση του οποίου αυξομειώνεται ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλλει ο ασθενής.

Ο ρόλος της βιοανάδρασης στην αποκτάσταση

Η μέθοδος της βιολογικής επανατροφοδότησης χρησιμοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση της χαλάρωσης και ενίσχυσης των μυών. Οι ασθενείς με πάρεση (μερική παράλυση), διδάσκονται να ενισχύουν το ηλεκτρομυογραφικό σήμα του μηχανήματος, ενώ αυτοί με σπαστικότητα να το ελαττώνουν. Στους ημιπληγικούς (παράλυση του ενός ημιμορίου του σώματος), η βιολογική επανατροφοδότηση βοηθά στην αντιμετώπιση της υποποδίας (πτώση του άκρου ποδός), μέσω της ενίσχυσης του προσθίου κνημιαίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αντίθετη κίνηση και τελικά στη βελτίωση της στάσης και βάδισης του ασθενούς. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου εμφανίζεται σπαστικότητα, βοηθά στη χαλάρωση των μυών και στην εξασφάλιση φυσιολογικότερης κίνησης.

Η μέθοδος της βιολογικής επανατροφοδότησης χρησιμοποιείται με επιτυχία εκτός από την ημιπληγία, στην παραπληγία, στις παρέσεις μυών, στις τενοντίτιδες, στο αυχενικό σύνδρομο όπου υπάρχει πόνος εξαιτίας μυικού σπασμού, στην οσφυαλγία, στην περιαρθρίτιδα του ώμου, στην κεφαλαλγία τάσεως κλπ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεθοδος της βιολογικής επανατροφοδότησης αποτελεί μέρος του συνολικού προγράμματος της αποκατάστασης. Ένα τυπικό πρωτόκολλο θεραπείας περιλαμβάνει 20-30 συνεδρίες όπου η διάρκεια της καθεμίας είναι 45-60 λεπτά. Τα αποτελέσματα συνήθως είναι ορατά από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες.

Η μέθοδος αυτή απαιτεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας ασθενούς – θεραπευτή, απόλυτη ησυχία ώστε να υπάρχει συγκέντρωση του ασθενούς και υψηλό νοητικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης