Κινησιοθεραπεία – ενεργητική

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η ενεργητική κινησιοθεραπεία είναι μια μορφή κινησιοθεραπείας, που σαν θεραπευτική μέθοδος επιδιώκει τη λειτουργική αποκατάσταση και την επιστροφή κάποιου ανθρώπου στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, μετά από κάποιο τραυματισμό ή πάθηση, με τη βοήθεια θεραπευτικών ασκήσεων.

Πως γίνεται – Τι επιτυγχάνει

Ενεργητική καλείται η κίνηση που εκτελείται από τον ασθενή χωρίς κάποια εξωτερική δύναμη, βοήθεια ή αντίσταση. Γίνεται σε ασθενείς που συνεργάζονται και διαθέτουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης.Ο σκοπός των ενεργητικών κινήσεων είναι η διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, η αύξηση της δύναμης και ισχύος των μυών και η βελτίωση του συντονισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινήσεις που με την πάροδο του χρόνου γίνονται πιο σύνθετες, διδάσκονται από το φυσιοθεραπευτή αλλά πρέπει να γίνονται κάτω από την επιτήρησή του.

Στην ενεργητική κινησιοθεραπεία περιλαμβάνονται οι υποβοηθούμενες ασκήσεις, κατά την εκτέλεση των οποίων ο ασθενής βοηθάται από το φυσιοθεραπευτή ή κάποιο μηχάνημα. Σκοπός των υποβοηθούμενων ασκήσεων είναι μια περισσότερο συντονισμένη κίνηση που θ’αποτελέσει την αρχή της μυικής επανεκπαίδευσης. Ο κύριος ρόλος του φυσιοθεραπευτή είναι να κατευθύνει την κίνηση.

Επίσης στην ενεργητική κινησιοθεραπεία περιλαμβάνονται και οι αναρτώμενες ασκήσεις, στις οποίες χρησιμοποιούνται ιμάντες θέλοντας να εξουδετερώσουμε το βάρος του μέλους και ασκήσεις υπό αντίσταση όπου επιδιώκουμε μέγιστη αύξηση της μυικής ισχύος.

Ισομετρικές και ισοτονικές ασκήσεις

Η αύξηση της μυικής δύναμης και της αντοχής επιτυγχάνεται με τις ισομετρικές και τις ισοτονικές ασκήσεις.

Οι λεγόμενες ισομετρικές ασκήσεις είναι ενεργητικές ασκήσεις που μαθαίνονται εύκολα, δεν χρειάζονται μηχανήματα, δεν απαιτούν χρόνο και βελτιώνουν το μυικό τόνο κατά την ανάπαυση, ενώ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και σε οξείες καταστάσεις, λόγω του ότι κατά την εκτέλεσή τους οι μύες δεν μεταβάλλουν το μήκος τους (απλή σύσπαση χωρίς κίνηση).

Τέλος οι ισοτονικές ασκήσεις αποτελούν ενεργητικές ασκήσεις που αυξάνουν τη μυική ισχύ στη γωνία έλξης που επιδιώκουμε. Πλεονεκτούν σε σχέση με τις ισομετρικές διότι δεν είναι βαρετές, προσφέρουν κάποιο κίνητρο στον άρρωστο με την αύξηση του βάρους και βελτιώνουν και την μυική αντοχή. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε οξείες καταστάσεις.

Η κινησιοθεραπεία βοηθά σε μεγάλο βαθμό τους ασθενείς που παραμένουν πολύ χρόνο στο κρεββάτι στην πρόληψη ή διόρθωση των ενδεχομένων παραμορφώσεων. Ειδικά προγράμματα κινησιοθεραπείας βελτιώνουν την ισορροπία και ευστάθεια του σώματος σε πολλές παθήσεις του νευρικού και μυικού συστήματος.

Αναπνευστική κινησιοθεραπεία

Η αναπνευστική κινησιοθεραπεία αποτελεί ειδικό κλάδο και εκτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους φυσιοθεραπευτές με σκοπό την αρμονική συνεργασία των αναπνευστικών μυών με αποτέλεσμα καλό αερισμό των πνευμόνων και καλή παροχέτευση των βρογχικών εκκρίσεων.

Επιλογές ασκήσεων

Σε κάθε ηλικία μπορούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι σε υγιή άτομα στην παιδική ηλικία βελτιώνουμε κυρίως την ταχύτητα, στη νεανική τη δύναμη, αντοχή και την ταχύτητα, στους μεγαλύτερους δύναμη και αντοχή και στους ηλικιωμένους γίνεται προσπάθεια διατήρησης της αντοχής.

Σε αθενείς η επιλογή της άσκησης θα γίνει με βάση την ηλικία,την πάθηση,τη γενικότερη κατάσταση υγείας του ασθενή και το επίπεδο συνείδησής του.

Διαβάστε επίσης