Δίαιτα χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας – γενικές οδηγίες

Οι μεταβολικές διαταραχές καθώς και οι διαταραχές της θρέψης στους ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (Χ.Ν.Α), καθώς και οι αποδείξεις ότι η σωστή διατροφή μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της ασθένειας, δηλώνουν ότι η κατάλληλη διατροφή αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα, στην αντιμετώπιση της Χ.Ν.Α.

Τρείς είναι οι βασικοί στόχοι της διατροφικής αντμετώπισης:

1. να καθυστερήσει ή και να σταματήσει το ρυθμό της Χ.Ν.Α

2. να διατηρήσει τον ασθενή σε καλή διατροφική κατάσταση

3. να προλάβει ή να ελαχιστοποιήσει τις μεταβολικές διαταραχές της ασθένειας.

Οι πρωτείνες αποτελούν το κρίσιμο μέρος της διατροφής του ασθενούς, ενώ οι υδατάνθρακες είναι εκείνοι που πρέπει να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της προσλαμβανόμενης ενέργειας.

Διαβάστε επίσης