Πνευμονία απο χλαμύδια

Άλλες ονομασίες

’τυπη πνευμονία.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πνευμονική λοίμωξη απο το μικρόβιο Chlamydia.

Παθογένεια

Η μετάδοση των χλαμυδίων είναι αερογενής και συχνά μολύνει νέους ενηλίκους.

Κλινική εικόνα

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς έχουν βήχα, πυρετό, παρατεταμένη αδιαθεσία και αδυναμία. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι εκτεταμένες αλλοιώσεις στην ακτινογραφία θώρακος που συνοδευόνται όμως με ελάχιστα φυσικά ευρήματα. Συνυπάρχει συχνά φαρυγγίτιδα,τραχειίτιδα.

Διάγνωση

Γίνεται με εξέταση αίματος (ορολογικά) που ανιχνεύει τα αντισώματα.

Αντιμετώπιση

Με την χορήγηση τετρακυκλίνης η ερυθρομυκίνης.

Διαβάστε επίσης