Πνευμονία απο μυκόπλασμα

Άλλες ονομασίες

’τυπη πνευμονία.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πνευμονική λοίμωξη απο το μικρόβιο μυκόπλασμα.

Παθογένεια

Η μετάδοση των μυκοπλασμάτων είναι αερογενής και συχνά μολύνει νέους ενηλίκους.

Κλινική εικόνα

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς έχουν βήχα, πυρετό, παρατεταμένη αδιαθεσία και αδυναμία. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι εκτεταμένες αλλοιώσεις στην ακτινογραφία θώρακος που συνοδευόνται όμως με ελάχιστα φυσικά ευρήματα. Συνυπάρχει συχνά φαρυγγίτιδα,τραχειίτιδα.

Διάγνωση

Γίνεται με εξέταση αίματος (ορολογική) όπου ανιχνεύονται αντισώματα κατά του μικροβίου. Επίσης ανιχνεύονται ψυχροσυγκολλητίνες που είναι ισχυρό ενδεικτικό της νόσου.

Αντιμετώπιση

Χορηγείται ερυθρομυκίνη ή τετρακυκλίνη.

Διαβάστε επίσης