Ενδοκάρδωση του Σκύλου

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η ενδοκάρδωση είναι η πιό συχνή καρδιοπάθεια του σκύλου και είναι το πιό συχνό αίτιο καρδιακής ανεπάρκειας του σκύλου.

Παθογένεια

Παρατηρείται παραμόρφωση των γλωχίνων και βράχυνση και πάχυνση των τενοντίων χορδών στις κολποκοιλιακές βαλβίδες.

Προσβάλλει κατά κύριο λόγο τις μικρόσωμες και μεσαίου μεγέθους φυλές, ευθύνεται δε σε μεγάλο ποσοστό για το θάνατο των υπερήλικων ζώων που ανήκουν στις μικρόσωμες φυλές.

Κλινική εικόνα

Εύκολη κόπωση, βήχας, ανησυχία κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύσπνοια, λιποθυμικές κρίσεις, ασκίτης, υποδόρια οιδήματα.

Διάγνωση

Από το ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα, τα ακτινολογκά και τα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα.

Αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

Διαφορική Διάγνωση

Χρόνια βρογχίτιδα, collapsus της τραχείας, χρόνια πνευμονική ίνωση, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, συγγενείς καρδιοπάθειες, πνευμονίες, νεοπλασίες πνευμόνων, διροφιλαρίαση, χρόνιες ηπατοπάθειες, νεφρωσικό σύνδρομο.

Διαβάστε επίσης