Λεπτοσπείρωση

Άλλες ονομασίες

Σύνδρομο Weil, ικτεροαιμοραγική σπειροχαίτωση.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μόλυνση με το σπειροχαιτικό μικρόβιο Leptospira interrogans.

Παθογένεια

Τό μικρόβιο μεταδίδεται συχνά στον άνθρωπο με τη λήψη τροφής μολυσμένης με ούρα ποντικών, σκύλων, βοοειδών και χοίρων. Μερικές φορές το μικρόβιο μεταδίδεται και με την εισπνοή αλλά και σπάνια απο μικροβλάβες του δέρματος.

Η πάθηση αποτελεί επαγγελματικό πρόβλημα των εργαζομένων στους υπονόμους, των καλλιεργητών ριζιού, και των αγροτών.

Πρόληψη

Οι γενικοί κανόνες υγιεινής (καθαριότητα, απεντόμωση, μυοκτονία) αλλά και η χρήση γαντιών όταν ερχόμαστε σε επαφή με ύποπτα νερά η υλικά. Προληπτική χορήγηση δοξυκυκλίνης ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κλινική εικόνα

Αιφνίδιος πονοκέφαλος, μυαλγίες, φρίκια, υψηλός πυρετός, αιμορραιγίες, ίκτερος και εξάνθημα. Έαν δεν δοθεί θεραπεία η νόσος μπορεί να προχωρήσει και να προκαλέσει μηνιγγίτιδα, μυοκαρδίτιδα κα τελικά μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο.

Διάγνωση

Ανίχνευση του μικροβίου στο αίμα και στο εγκεφαλονωτίαιο υγρό. Μετά 6 εβδομάδες ανιχνεύονται και τα ειδικά αντισώματα κατά του μικροβίου.

Αντιμετώπιση

Τα φάρμακα εκλογής είναι η δοξυκυκλίνη και η πενικιλλίνη. Μπορεί κατά την έναρξη της θεραπείας να προκληθεί μία επικίνδυνη αντίδραση (Jarisch-Herxheimer).

Διαβάστε επίσης