Μαλακό έλκος

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη απο τον Hemophilus ducreyi.

Παθογένεια

Ειναι τοπική νόσος με χρόνο επωάσεως 2-5 ημέρες. Το μικρόβιο προκαλεί έλκη και έχει την τάση να αυτοενοφθαλμίζεται (μεταναστεύει) σε διάφορα σημεία των γεννητικών οργάνων.

Πρόληψη

Η προφύλαξη απο την νόσο βασίζεται στην χρήση προφυλακτικού κατά την σεξουαλικη επαφή. Ας σημειωθεί οτι για να περιορισθεί η πιθανότητα μόλυνσης το προφυλακτικό πρέπει να είναι καλής ποιότητος, ελαστικό και να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο απο την άρχη της σεξουαλικής επαφής.

Κλινική εικόνα

Η νόσος χαρακτηρίζεται απο έλκη βαθιά, καταστρεπτικά και επώδυνα. Συνοδεύεται συνήθως απο βουβωνική αδενίτιδα με τους αδένες μαλακούς και επώδυνους. Εαν δεν χορηγηθεί θεραπεία μπορεί να δημιουργηθούν αποστήματα και συρίγγια.

Διάγνωση

Γίνεται με την ανεύρεση του μικροβίου στο έλκος.

Αντιμετώπιση

Η τετρακυκλίνη είναι το φάρμακο εκλογής. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται η τριμεθοπρίμη -σουλφομεθοξαζόλη και η ερυθρομυκίνη. Το μαλακό έλκος ανταποκρίνεται καλά στην θεραπεία.

Διαβάστε επίσης