Τι είναι το Helicobacter pylori;

Σε περίπτωση που βρεθεί, εκτός από την κλασσική αντιελκωτική θεραπεία, δίδεται και αντιβίωση με σκοπό την εκρίζωση του Helicobacter pylori.

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια στην ιατρική κοινότητα για το συγκεκριμένο μικρόβιο, καθώς θεωρείται πλέον παράγοντας ανάπτυξης της νόσου ‘πεπτικό έλκος’ (έλκος δωδεκαδακτύλου ή έλκος στομάχου).

Tο Helicobacter pylori (δηλαδή το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού) είναι ένας μικροοργανισμός (μικρόβιο) που μπορεί να βρίσκεται (στο στομάχι) σε ασθενείς με έλκος του δωδεκαδακτύλου σε ποσοστό 90% και σε ασθενείς με έλκος στομάχου σε ποσοστό 70-80%.

Ετσι πλέον σε κάθε ασθενή με πεπτικό έλκος γίνεται και έλεγχος για ύπαρξη Helicobacter pylori. Η ανίχνευσή του γίνεται με ειδικά test (Breath test) ή από υλικό βιοψίας που λαμβάνεται κατά τη γαστροσκόπηση.

Σε περίπτωση που βρεθεί, εκτός από την κλασσική αντιελκωτική θεραπεία, δίδεται και αντιβίωση με σκοπό την εκρίζωση του Helicobacter pylori.

Διαβάστε επίσης