Οι διαφορές μεταξύ βαρηκοΐας και κώφωσης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπολογίζεται ότι το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποιο βαθμό απώλεια ακοής. Πολλές φορές ο κόσμος συγχέει τις έννοιες βαρηκοΐα και κώφωση. Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ τους;

Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ της βαρηκοΐας και της κώφωσης έγκειται στον βαθμό της βαρηκοΐας.

Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί απώλειας ακοής:

 • Ήπια βαρηκοΐα: οι χαμηλής εντάσεως ήχοι (πχ θρόισμα φύλλων, κλιματιστικό) είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί.
 • Μέτρια βαρηκοΐα: δυσκολία στην κατανόηση της ομιλίας και των ήχων κανονικής έντασης.
 • Σοβαρή βαρηκοΐα: αδυναμία ακρόασης ήχων και ομιλίας κανονικής έντασης.
 • Πολύ σοβαρή βαρηκοΐα: μόνο πολύ δυνατοί ήχοι ίσως γίνουν αντιληπτοί.

Ο όρος απώλεια ακοής χρησιμοποιείται για άτομα με ήπια έως σοβαρή απώλεια ακοής. Αυτά τα άτομα έχουν ακόμη εν μέρει ακοή.

Με τον όρο κώφωση αναφερόμαστε στα άτομα με πολύ σοβαρή απώλεια ακοής. Αυτά τα άτομα δεν έχουν πρακτικά καθόλου ακοή.

Ποιες είναι οι ενδείξεις της απώλειας ακοής;

Στους ενήλικες μερικές από τις ενδείξεις περιλαμβάνουν:

 • Ικανότητα να ακούσει κάποιος ότι του μιλάνε, αλλά δυσκολία στο να διακρίνει τι του λένε.
 • Δυσκολία κατανόηση της ομιλίας σε θορυβώδες περιβάλλον ή όταν μιλάνε περισσότερα από ένα άτομο.
 • Ζητείται από τους συνομιλητές να μιλούν πιο δυνατά και να επαναλαμβάνουν τα λεγόμενά τους.
 • Αύξηση της έντασης της τηλεόρασης.

Στα παιδιά συνήθως οι ενδείξεις απώλειας ακοής διαφέρουν και περιλαμβάνουν:

 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.
 • Αποκρίνονται λέγοντας «τι;» και «πως;».
 • Δυναμώνουν πολύ την ένταση της τηλεόρασης.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ακοής;

Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την απώλεια ακοής είναι:

 • Γήρανση
 • Παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης
 • Μολύνσεις μετά την γέννηση όπως μηνιγγίτιδα και ιλαρά
 • Μολύνσεις κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης όπως σύφιλη, ερυθρά και κυτταρομεγαλοΐος
 • Τραυματισμός στο κεφάλι
 • Ωτοτοξικά φάρμακα
 • Γενετική προδιάθεση
 • Συγγενείς ανωμαλίες

Υπάρχουν μέτρα για την πρόληψης της βαρηκοΐας;

Τα κυριότερα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για την πρόληψη της βαρηκοΐας είναι:

 • Μειώστε την ένταση των συσκευών ακρόασης μουσικής.
 • Φορέστε ωτοασπίδες όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με έντονη φασαρία.
 • Εάν πάτε σε κέντρα διασκέδασης, κάντε διαλείμματα επιλέγοντας κάποιο ήσυχο μέρος για την προστασία της ακοής σας.
 • Εμβολιαστείτε για την αποφυγή μολύνσεων που επηρεάζουν την ακοή.
 • Κάντε ετήσιους ελέγχους ακοής. Η πρώιμη αντιμετώπιση της βαρηκοΐας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της ακοής.
MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!