Εισαγωγή στα κανάλια του σώματος

Γενικά

Η όλη δομή του ανθρώπινου σώματος με τα πέντε Στοιχεία, τις τρείς Ενέργειες και τους επτά Ιστούς, χρειάζεται και κάποια κανάλια από τα οποία διάφορες ουσίες πρέπει να εισέρχονται στο σώμα (για παράδειγμα η τροφή, η εισπνοή του αέρα, κλπ) και κάποιες άλλες να εξέρχονται (όλα τα απόβλητα). Τέλος χρειάζονται και δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ όλων των οργάνων του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αρμονική λειτουργία και συνεργασία μεταξύ τους.

Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο δίκτυο επτακοσίων καναλιών με συνολικό μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων που εκτελεί τρείς βασικές λειτουργίες: Πρώτα από όλα κατευθύνει τα διάφορα θρεπτικά συστατικά (τροφή, οξυγόνο) προς τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. Στη συνέχεια συγκεντρώνει και αποβάλλει τα περιττά συστατικά και τις τοξίνες και τέλος δημιουργεί δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων του σώματος.

Η όποια κίνηση μέσα σε αυτά τα κανάλια ρυθμίζεται από την Αέρινη Ενέργεια (Vata) που ρυθμίζει και συντονίζει το κάθε τι που κινείται μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Ποιά είναι τα βασικά κανάλια

Ο Susruta περιγράφει με λεπτομέρειες την όλη διαδικασία και αναφέρεται στα εννέα βασικά κανάλια που έχουν το άνοιγμά τους στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος. Από αυτά τα πρώτα επτά βρίσκονται στο κεφάλι και είναι τα εξής:

Τα δύο αυτιά, τα δύο μάτια, τα δύο ρουθούνια και το στόμα. Τα υπόλοιπα δύο είναι ο πρωκτός και η ουρήθρα. Στη γυναίκα υπάρχουν ακόμη τρία κανάλια, δηλαδή ο κόλπος (artava vaha srota) και οι δύο θηλές στους μαστούς (stanya vaha srota).

Η αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτά τα κανάλια είναι σχετικά εύκολη καθότι είναι κανάλια εύκολα προσπελάσιμα από τον ιατρό. Όταν όμως υπάρχει κάποια εσωτερική βλάβη στα υπόλοιπα κανάλια, θα πρέπει πρίν από οτιδήποτε άλλο να αναζητηθεί και να βρεθεί το πιθανό αίτιο αυτής της διαταραχής. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν προβλήματα στα διάφορα κανάλια του σώματος, είναι οι εξής:

Υπερβολική κυκλοφορία

Εδώ το κανάλι αυτό καθεαυτό δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία ουσιών μέσα του και – συνήθως – με μεγάλη ταχύτητα. Έτσι ορισμένα όργανα μπορεί να υπερτραφούν.

Αδύναμη κυκλοφορία

Αυτό συμβαίνει όταν ελάχιστες ουσίες κυκλοφορούν, ή αυτές που κυκλοφορούν έχουν μικρή ταχύτητα, οπότε δημιουργείται πρόβλημα θρέψης και αποκομιδής των τοξινών σε ορισμένα όργανα και ιστούς.

Μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας

Αυτό συμβαίνει όταν οι Ενέργειες, τα διάφορα απόβλητα ή οι τοξίνες από κακή πέψη των τροφών (ama) σκληραίνουν και μπλοκάρουν τη φυσική ροή σε κάποιο από τα κανάλια. Αυτό οδηγεί σε ασθένεια και άμεση ή έμμεση ατροφία των αντίστοιχων ιστών και οργάνων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κανάλι.

Βλάβη σε κάποιο κανάλι

Συνήθως βλάβη σε κάποιο από τα ίδια τα κανάλια θα συμβεί αφού προηγηθεί κάποιο μπλοκάρισμά του για αρκετό χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή οι ουσίες που κυκλοφορούν στο κανάλι θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν το μπλοκάρισμα και έτσι θα έρθουν σε επαφή με περιοχές που δεν θα έπρεπε κανονικά να έχουν καμμία σχέση με τις ουσίες αυτές. Αυτό σύντομα θα οδηγήσει σε ασθένειες.

Διαβάστε επίσης