Βαρηκοΐα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η μερική έκπτωση της ακουστικής οξύτητας μπορεί να εμφανιστεί από τη γέννηση και να είναι κληρονομική ή συγγενής ή να επέλθει αργότερα με την πρόοδο της ηλικίας (επίκτητη). Μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του νευρικού μηχανισμού που είναι υπεύθυνος για την ακοή (νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα) ή να οφείλεται σε πάθηση του μέσου αυτιού (βαρηκοΐα αγωγής).

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Η βαρηκοΐα και οι εμβοές θεωρούνται από την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική σαν μία ενιαία οντότητα και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Δες Εμβοές

Διαβάστε επίσης