Επώδυνη μυϊκή σύσπαση

Άλλες ονομασίες

Κράμπα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Επώδυνη ακούσια σύσπαση μιας μυϊκής ομάδας και αδυναμία της να χαλαρώσει. Συνήθως η διάρκεια της σύσπασης είναι στιγμιαία, όπως αυτή που παρατηρείται στους αθλητές κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί προθέρμανση. Άλλοτε όμως, η διάρκεια της μυϊκής σύσπασης μπορεί να είναι παρατεταμένη, όπως ο μυϊκός σπασμός που συνοδεύει τη διαδρομή ιογενών ή άλλων λοιμώξεων και να περιορίζει τη φυσική δραστηριότητα του ατόμου.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Στην οξεία φάση είναι δυνατό να τοποθετηθούν βελόνες στα κινητικά σημεία των μυών που βρίσκονται σε σύσπαση και να χορηγηθεί ρεύμα μικρής συχνότητας (ηλεκτροβελονισμός). Επίσης, η τοποθέτηση βελονών μόνο στα επώδυνα σημεία μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική. Μία μόνο συνεδρία μπορεί να είναι αρκετή για να λύσει τον μυϊκό σπασμό. Στη παρατεταμένη μορφή το θεραπευτικό πρωτόκολλο είναι διαφορετικό. Κατά την παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, οι μυϊκές συσπάσεις ανήκουν στα Μπι σύνδρομα, που οφείλονται στην εισβολή εξωγενών βλαπτικών παραγόντων όπως του άνεμου, του κρύου και της υγρασίας. Οι παράγοντες αυτοί, παρεμποδίζουν την ομαλή ροή της Ενέργειας και του Αίματος, οδηγώντας σε κακή θρέψη των μυών. Επιλέγονται για Βελονισμό τοπικά σημεία των Μεσημβρινών που διέρχονται από την πάσχουσα περιοχή, καθώς και επώδυνα σημεία (trigger points, ah shi points) που ανιχνεύονται με την ψηλάφηση. Οι βελόνες που τοποθετούνται στα σημεία αυτά, μπορούν μέσω ηλεκτροδίων να συνδεθούν με συσκευή ηλεκτροθεραπείας και να χορηγηθεί ρεύμα χαμηλής συχνότητας (2 Hz) ή συνδυασμός χαμηλής και υψηλής συχνότητας (2 Hz και 100 Hz). Η ελεγχόμενη κινητοποίηση των μυών, με την εφαρμογή της ηλεκτροθεραπείας, αυξάνει την αιμάτωση της πάσχουσας περιοχής (υπεραιμία), απομακρύνοντας το συσσωρευμένο γαλακτικό οξύ, αίρει την φλεγμονή και λύει το μυϊκό σπασμό. Στη χρόνια φάση, είναι δυνατό να εφαρμοσθεί με πολύ καλά αποτελέσματα, η μοξοθεραπεία (θερμοκαυτηριασμός). Παράλληλα, πρέπει να γίνεται μάλαξη (μασάζ) στην πάσχουσα περιοχή, με ιδιαίτερη προσοχή όμως, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω τραυματισμός από ρήξη μυϊκών ινών.

Σε περίπτωση που οι μυϊκές συσπάσεις υποτροπιάζουν ή παρατηρούνται μετά ένα χρονικό διάστημα από την μυϊκή προσπάθεια, ο ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτομερή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, για τον αποκλεισμό υποκείμενης νόσου (αγγειακής, νευρολογικής, ηλεκτρολυτικής). Είναι αυτονόητο ότι, τέτοιου είδους οργανικές διαταραχές, πρέπει να αντιμετωπίζονται από γιατρό ανάλογης ειδικότητας.

Διαβάστε επίσης