Οστεοαρθρίτιδα

Άλλες ονομασίες

Αρθρίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Χρόνια εκφυλιστικού τύπου διαταραχή, που προοδευτική οδηγεί σε καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και δυσλειτουργία της άρθρωσης.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Ο Βελονισμός αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου του πόνου και βελτίωσης της κινητικότητας της πάσχουσας άρθρωσης. Η ευνοϊκή δράση του Βελονισμού στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας έχει καταδειχθεί σε μελέτες που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή ιατρικά περιοδικά. Είναι αυτονόητο ότι οι εκφυλισμένες και κατεστραμμένες από την νόσο αρθρώσεις, δεν θα αποκατασταθούν με το Βελονισμό. Εν τούτοις όμως, το αναλγητικό αποτέλεσμα του Βελονισμού θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών και θα επιβραδύνει την ανάγκη για χειρουργική αποκατάσταση.

Οι παθήσεις των αρθρώσεων κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική ανήκουν στα Μπι σύνδρομα (Bi syndromes), που οφείλονται στην εισβολή εξωγενών βλαπτικών παραγόντων και ιδίως άνεμου, κρύου και υγρασίας στον οργανισμό, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής κυκλοφορίας και την στάση του Τσι (Qi) και του Αίματος (Blood) στους Μεσημβρινούς.

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο Βελονισμού που ακολουθείται, εξαρτάται από την άρθρωση που πάσχει. Επιλέγονται σημεία των Μεσημβρινών που βρίσκονται πλησίον της πάσχουσας περιοχής. Οι βελόνες που τοποθετούνται εκατέρωθεν της πάσχουσας άρθρωσης, είναι δυνατό να συνδεθούν χιαστί διαμέσου ηλεκτροδίων, με συσκευή ηλεκτροθεραπείας και να χορηγηθεί ηλεκτρικό ρεύμα ελεγχόμενης συχνότητας και έντασης (ηλεκτροβελονισμός). Συγχρόνως, ψηλαφώνται οι παρακείμενοι μυς προκειμένου να εντοπισθούν σημεία ιδιαίτερης ευαισθησίας (trigger points), στα οποία εισάγεται η βελόνα ή στα οποία γίνεται υποδόρια έγχυση τοπικού αναισθητικού (φαρμακευτικός βελονισμός). Επίσης, χρησιμοποιούνται γενικά σημεία βελονισμού με συστηματική δράση όπως: ΠΕ4, Σ44 (σημεία με ισχυρή αναλγητική δράση) ΟΚ11, ΧΚ34 (ειδικά σημεία των οστών και των μυών) και Σπ9 (ειδικό σημείο κατά των οιδημάτων). Οι θεραπείες επαναλαμβάνονται 1 – 2 φορές την εβδομάδα. Συνήθως απαιτούνται 12 – 15 συνεδρίες, οι οποίες πολύ συχνά απαιτείται να επαναλαμβάνονται κάθε έξι μήνες.

Παρόμοιο θεραπευτικό πρωτόκολλο, μικρότερης όμως διάρκειας, ακολουθείται σε γενικές γραμμές και στις τραυματικές κακώσεις των αρθρώσεων, όπου παράλληλα με τον Βελονισμό, είναι δυνατό να εφαρμοσθούν, με ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέσματα, οι συσκευές LASER.

Διαβάστε επίσης