Ενούρηση νυκτερινή

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η αποβολή ούρων κατά τη διάρκεια του ύπνου, ιδίως στο πρώτο τρίτο της νύκτας. Διακρίνεται στην πρωτογενή ενούρηση, που χαρακτηρίζεται από αδυναμία ελέγχου της νυκτερινής ούρησης από τη βρεφική μέχρι την παιδική ηλικία και τη δευτερογενή, που παρατηρείται μετά από διάστημα επιτυχούς ελέγχου της νυκτερινής ούρησης.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποκλεισθούν τα οργανικά αίτια της νυκτερινής ενούρησης, από γιατρό ανάλογης ειδικότητας. Στη λειτουργική νυκτερινή ενούρηση, ο Βελονισμός παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο ως μοναδική θεραπευτική προσέγγιση, όσο και στα πλαίσια μια συνολικότερης αντιμετώπισης που θα περιλαμβάνει και άλλες μορφές θεραπείας. Κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, η νυκτερινή ενούρηση οφείλεται σε ανεπάρκεια της ενέργειας Γιανγκ των Νεφρών ή σε ανεπάρκεια της ενέργειας Τσι των Πνευμόνων και του Σπλήνα. Στα παιδιά, αποφεύγεται η εφαρμογή βελονών βελονισμού και προτιμάται η διέγερση των σημείων με δέσμη ενέργειας, που παράγεται από τις συσκευές LASER. Επίσης αποτελεσματική είναι η εφαρμογή μόξας στα σημεία βελονισμού. Στις ηλικίες κάτω των 8 ετών επιλέγονται λίγα μόνο σημεία για διέγερση (3 – 4 σημεία). Στα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά και στους εφήβους μπορούν να προστεθούν και άλλα σημεία (8 – 10 σημεία). Οι συνεδρίες επαναλαμβάνονται 2 φορές την εβδομάδα και η συνολική διάρκειά τους καθορίζεται από την ανταπόκριση του ασθενή.

Διαβάστε επίσης