Πάρεση προσωπικού νεύρου

Άλλες ονομασίες

Νόσος του Bell

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ετερόπλευρη βλάβη της κινητικής μοίρας του προσωπικού νεύρου που εκδηλώνεται με πτώση της γωνίας του στόματος, αδυναμία κλεισίματος του οφθαλμού στην ίδια πλευρά και αδυναμία στην ομιλία.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Η πάρεση του προσωπικού νεύρου μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό του νεύρου, σε χειρουργική διατομή του, σε λοίμωξη ή σε παρουσία χωροκατακτητικής εξεργασίας. Συχνότερα όμως δεν υπάρχει εμφανής αιτία, παρά τον λεπτομερή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Πρόκειται για την ιδιοπαθή πάρεση του προσωπικού νεύρου ή νόσου του Bell, η οποία σε ήπιες περιπτώσεις είναι δυνατό να αυτοϊαθεί σε διάστημα ενός περίπου μήνα. Ο βελονισμός κατέχει σημαντική θέση στη θεραπεία της ιδιοπαθούς πάρεσης, επιταχύνοντας τη διαδικασία της αποκατάστασης και ελαττώνοντας της υπολειμματικές διαταραχές. Είναι εντελώς απαραίτητο να προηγείται έλεγχος της νόσου από ειδικό γιατρό, προκειμένου να μη διαφύγει από τη διάγνωση, οποιαδήποτε άλλη, ενδεχόμενα σοβαρή, οργανική βλάβη.

Σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, η νόσος είναι αποτέλεσμα εισβολής των εξωγενών βλαπτικών παραγόντων, ιδίως άνεμου και κρύου, που οδηγεί σε λίμναση της Ενέργειας (Τσι) και του Αίματος. Επιλέγονται για Βελονισμό τοπικά σημεία όπως ΧΚ14, Σ4, Σ6 και απόμακρα σημεία όπως ΠΕ4, Σ36, ΧΚ20, ΧΚ34 αμφοτερόπλευρα. Ο ηλεκτροβελονισμός με ρεύμα χαμηλής συχνότητας (2 – 4 Hz) ενδείκνυται προκειμένου να ενισχύσει τα αποτελέσμα του κλασσικού Βελονισμού. Συνήθως απαιτούνται 12 – 15 συνεδρίες, που επαναλαμβάνονται στην οξεία φάση κάθε 2 ημέρες, ενώ στη χρόνια φάση 1 – 2 φορές την εβδομάδα.Η ιδιοπαθής πάρεση του προσωπικού νεύρου, αποτελεί νόσο με ικανοποιητική ανταπόκριση στη βελονοθεραπεία.

Διαβάστε επίσης