Ανθρώπινη μελέτη: Κορωνοϊός και Φαρμακευτικά Μανιτάρια Γανόδερμα

Τον Δεκέμβριο του 2019, ένας νέο είδος κορωνοϊού ανακαλύφθηκε, ο οποίος οδήγησε σε μια ευρεία παγκόσμια πανδημία (1).

Έκτοτε, διάφορες διατροφικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί για συμπληρωματική βοήθεια στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ένας από αυτούς είναι το γανόδερμα.

Λίγα λόγια για το γανόδερμα

Το γανόδερμα

  1. αποτελεί “λειτουργικό τρόφιμο” (2),
  2. μία από τις χρήσεις του είναι σε φαρμακολογικά σκευάσματα (3),
  3. έχει αναγνωριστεί ως το πιο ισχυρό «προσαρμογόνο τρόφιμο» που είναι διαθέσιμο στην φύση (4)
  4. ανήκει στα «φαρμακευτικά μανιτάρια» (5)

Υπάρχουν περισσότερα από 200 είδη γανοδέρματος (6).
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, μόνο το είδος «γανόδερμα λούσιντουμ» έχει συμπεριληφθεί ταυτόχρονα στη Φαρμακοποιία της Κίνας (7) και στην Αμερικάνικη Βοτανική Φαρμακοποιία (8).

Σύμφωνα με την Aμερικάνικη φαρμακοποιία, θεωρείται «ελιξίριο για ένα μεγάλο εύρος παθήσεων» (9).

Γανόδερμα και κορωνοϊός

Μία πρόσφατη δημοσίευση (1) στο επιστημονικό περιοδικό “Systematic Reviews in Pharmacy” διερεύνησε τις επιδράσεις που έχει το γανόδερμα λούσιντουμ στον κορωνοϊό.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση παρέθετε τα ευρήματα από μία μελέτη σε εκατόν πενήντα ανθρώπους που χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, και το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι – σύμφωνα με τις αιματολογικές παραμέτρους που μελετήθηκαν – «το γανόδερμα λούσιντουμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού».

Αυτά τα ευρήματα έρχονται να συμπληρώσουν παλαιότερες προκαταρκτικές μελέτες που έδειξαν ότι το γανόδερμα εμφανίζει ένα ευρύ φάρμα αντι-ιικών δράσεων (10), όπως ενάντια στον SARS-κορωνοϊό 2003 (11), στον ιό της γρίπης (12), και ενάντια σε άλλα είδη ιών (12) όπως έρπης, HIV, Epstein Barr, ηπατίτιδα Β, φυσαλιδώδης στοματίτιδα.

Κλείνοντας, το γανόδερμα δρα ευεργετικά και στην ορθή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (13)

Περισσότερες από 10 ανασκοπήσεις κάνουν σχετικές αναφορές, ενώ στην μεγαλύτερη ανασκόπηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα για αυτό το μανιτάρι (έγινε ανάλυση σε 9.000+ δημοσιεύσεις από το 1987 έως και το 2017) τα ευρήματα των ερευνητών έδειξαν ότι η ανοσορύθμιση ήταν η πιο δημοφιλής υποκατηγορία δημοσιεύσεων για το Γανόδερμα (14).

Διαβάστε επίσης

Παραπομπές

1. AL-jumaili MMO, Al-dulaimi FKY, Ajeel MA. The Role of Ganoderma lucidum Uptake on Some Hematological and Immunological Response in Patients with Coronavirus (COVID-19). SRP. 2020; 11(8): 537-541. doi:10.31838/srp.2020.8.76

http://sysrevpharm.org/index.php?mno=137707#cite

2. Medicines (Basel), 5 (3) 2018 Jul 28 Hypoglicemic and Hypolipedimic Effects of Ganoderma lucidum in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats Erna Elisabeth Bach, Edgar Matias Bach Hi, Ana Maria Cristina Martins, Paloma A M Nascimento, Nilsa Sumie Yamashita Wadt

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30060545

3. J Ethnopharmacol, 231, 464-473 2019 Mar 1 Phytochemical Composition, Antioxidant and Antiproliferative Activities and Effects on Nuclear DNA of Ethanolic Extract From an Italian Mycelial Isolate of Ganoderma Lucidum Roberta Saltarelli, Francesco Palma, Anna Maria Gioacchini, Cinzia Calcabrini, Umberto Mancini, Roberta De Bellis, Vilberto Stocchi, Lucia Potenza

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30513345

4. Pharmaceuticals (Basel)  . 2020 Aug 29;13(9):E224. doi: 10.3390/ph13090224. Ganoderma lucidum Ethanol Extracts Enhance Re-Epithelialization and Prevent Keratinocytes from Free-Radical Injury Mario Abate, Giacomo Pepe, Rosario Randino, Simona Pisanti, Manuela Giovanna Basilicata, Verdiana Covelli, Maurizio Bifulco, Walter Cabri, Anna Maria D’Ursi, Pietro Campiglia, Manuela Rodriquez

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32872510/

5.  Int J Med Mushrooms. 2017;19(10):861-877. The Efficacy and Toxicity of Using the Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), and Its Products in Chemotherapy (Review) Martina Cizmarikova

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29256841/

6. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011., pg 177 https://www.academia.edu/24596269/Herbal_medicine_biomolecular_and_clinical_aspects https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/

7. Exp Ther Med. 2017 Oct;14(4):3273-3278. doi: 10.3892/etm.2017.4883. Epub 2017 Aug 3. Triterpenoids from Ganoderma lucidum inhibit the activation of EBV antigens as telomerase inhibitors. Zheng DS1, Chen LS2.

http://europepmc.org/article/MED/28912878

8. Anticancer Agents Med Chem. Author manuscript; available in PMC 2019 Jul 12. Published in final edited form as: Anticancer Agents Med Chem. 2018; 18(5): 667–674. Ganoderma lucidum Polysaccharides as an anti-cancer agent Didem Sohretoglu1,2 and Shile Huang

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6624854/

9. Front Microbiol. 2018 Jul 16;9:1557. doi: 10.3389/fmicb.2018.01557. eCollection 2018. Identifying the “Mushroom of Immortality”: Assessing the Ganoderma Species Composition in Commercial Reishi Products. Loyd AL1, Richter BS2, Jusino MA2, Truong C2,3, Smith ME2, Blanchette RA4, Smith JA1.

http://europepmc.org/article/MED/30061872

10.  Review Appl Microbiol Biotechnol. 2018 Nov;102(21):9037-9051. Epub 2018 Sep 4. From nutraceutical to clinical trial: frontiers in Ganoderma development Kai-Di Hsu, Kuan-Chen Cheng

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30182215/

11. Int J Biol Sci. 2020; 16(10): 1708–1717. Published online 2020 Mar 15, Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New Coronavirus (SARS-CoV-2): A Review and Perspective Yang Yang, Md Sahidul Islam, Jin Wang, Yuan Li, Xin Chen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098036/

12. Antibiot Khimioter, 59 (7-8), 41-8 2014 [Antiviral Properties of Basidiomycetes Metabolites] [Article in Russian] A V Avtonomova, L M Krasnopolskaya

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25975107

13. Review Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov  . 2014;8(2):104-17. doi: 10.2174/1872213×08666140619110657. Suppression of inflammatory and allergic responses by pharmacologically potent fungus Ganoderma lucidum Neha Bhardwaj, Priya Katyal, Anil K Sharma

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24948193/

14. Front Pharmacol, 2018, Ganoderma: A Cancer Immunotherapy Review, Yu Cao, Xiaowei Xu, Shujing Liu, Linfang Huang, Jian Gu https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30410443/

Αξίζει να δείτε