Πνευμονία απο πνευμονιόκοκκο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη των πνευμόνων απο το μικρόβιο του πνευμονιοκόκκου.

Παθογένεια

Είναι η συχνότερη αιτία μικροβιακής πνευμονίας στούς ενήλικες. Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής χλωρίδας του αναπνευστικού που όμως σε ορισμένους ανθρώπους για άγνωστο λόγο προσβάλλει κάποια στιγμή τον πνευμονικό ιστό και προκαλεί πνευμονία.

Κλινική εικόνα

Συχνά προηγείται καταρροή, που ακολουθείται με έντονα ρίγη, πυρετό και στην συνέχεια απο σοβαρό πλευριτικό πόνο και βήχα. Έαν δεν θεραπευθεί ο πυρετός και ο βήχας συνεχίζουν για πολλές ημέρες. Συχνά συνυπάρχει επιχείλιος έρπης. Επιπλοκές της νόσου είναι η ατελεκτασία, η καθυστερημένη λύση της πνευμονίας, το εμπυημα (πύον στον πλευριτικό χώρο) και τα πνευμονικά αποστήματα.Η νόσος μερικές φορές μπορεί να απειλήσει και την ζωή.

Διάγνωση

Με την ακτινογραφία θώρακος και την κλινική εξέταση τίθεται η διαγνωση της λοβώδους (τμηματικής) πνευμονίας. Το μικρόβιο ανιχνεύεται με την άμεση εξέταση και την καλλιέργεια πτυέλων.

Αντιμετώπιση

Η πενικιλλίνη είναι το φάρμακο εκλογής ενω εναλλακτικά χρησιμοπουνται οι κεφαλοσπορίνες, η ερυθρομυκίνη. Είναι καλό να προηγείται έλεγχος ευαισθησίας του πνευμονιοκόκκου με αντιβιόγραμμα.

Διαβάστε επίσης