Εφαρμογή μάλαξης Polarity Therapy

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για μέθοδο που αναπτύχθηκε από τον Δρ.Ράντολφ Στόουν και συνίσταται στο συνδυασμό ορισμένων τεχνικών μάλαξης και συγκεκριμένων χειρισμών. Ενδείξεις Αυτή η μέθοδος μάλαξης χρησιμοποιείται για…

Περισσότερα Εφαρμογή μάλαξης Polarity Therapy

Μάλαξης χειρισμοί – γενικά

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Χειρισμοί μάλαξης είναι οι κινήσεις που εκτελούνται από τα χέρια του θεραπευτή στην επιφάνεια του δέρματος και μέσω αυτού στους υποκείμενους ιστούς. Οι χειρισμοί της μάλαξης…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – γενικά

Μάλαξης χειρισμοί – θωπεία

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για χειρισμό της μάλαξης, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Είναι μια αργή, ρυθμική κίνηση κατά την οποία τα χέρια του θεραπευτή έχουν μια…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – θωπεία

Μάλαξης χειρισμοί – δακτυλικές επικρούσεις

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για χειρισμό της μάλαξης, ο οποίος περιλαμβάνεται στις πλήξεις και εκτελείται με τις άκρες των δακτύλων κινούμενες σαν να κτυπούν πλήκτρα πιάνου. Μπορούν να εφαρμοστούν…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – δακτυλικές επικρούσεις

Μάλαξης χειρισμοί – πίεση

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η πίεση είναι ένας χειρισμός της μάλαξης, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Πρόκειται για πιέσεις στην επιφάνεια του δέρματος ελαφρές ή εντονότερες, οι οποίες…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – πίεση

Μάλαξης χειρισμοί – ανάτριψη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι χειρισμός της μάλαξης που ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Είναι μια αργή, ρυθμική κίνηση στην οποία τα χέρια έχουν μια απλή επαφή με το δέρμα…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – ανάτριψη

Μάλαξης χειρισμοί – κυκλικές τρίψεις

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για ένα χειρισμό της μάλαξης ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Κατά τον χειρισμό αυτό το δέρμα κινείται πάνω στους υποκείμενους ιστούς, αρκετά ενεργητικά…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – κυκλικές τρίψεις

Μάλαξης χειρισμοί – σύνθλιψη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Η σύνθλιψη είναι ένας χειρισμός μάλαξης που ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Πρόκειται για ένα δυναμικό χειρισμό κατά τον οποίο σηκώνεται με το χέρι μεγάλη μάζα…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – σύνθλιψη