Μάλαξης χειρισμοί – γενικά

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Χειρισμοί μάλαξης είναι οι κινήσεις που εκτελούνται από τα χέρια του θεραπευτή στην επιφάνεια του δέρματος και μέσω αυτού στους υποκείμενους ιστούς. Οι χειρισμοί της μάλαξης μπορεί να είναι στατικοί, δηλαδή στο ίδιο σημείο, ή προοδευτικοί και διαφέρουν όσο αφορά την συχνότητα που εφαρμόζονται καθώς και την ένταση και πίεση που εξασκείται στην επιφάνεια εφαρμογής.

Διάκριση χειρισμών – Πως γίνονται

Οι χειρισμοί της μάλαξης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τις πιέσεις, τις πλήξεις και τις δονήσεις.

Οι χειρισμοί ακολουθούν πάντοτε τη διεύθυνση των μυϊκών ινών και φλεβών, ενώ κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μάλαξης, η έναρξη γίνεται με τους πιο ήπιους χειρισμούς και προοδευτικά αυξάνεται, μέχρι να φτάσει στη μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια που προσφέρεται από τους πιο έντονους χειρισμούς.

Τι προσφέρουν

Κάθε χειρισμός, ανάλογα με την ένταση και πίεση με την οποία εκτελείται προσφέρει άμεση ενέργεια στην περιοχή που εφαρμόζεται και ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στο μυϊκό όσο και στο κυκλοφορικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης