Συσκευές φωτοπολυμερισμού

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού χρησιμοποιούνται για την σκλήρυνση των σύνθετων ρητινών, υλικών που χρησιμοποιούνται για την έμφραξη κοιλοτήτων που δημιουργούνται μετά από την αφαίρεση από το δόντι…

Περισσότερα Συσκευές φωτοπολυμερισμού