Συσκευές φωτοπολυμερισμού

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού χρησιμοποιούνται για την σκλήρυνση των σύνθετων ρητινών, υλικών που χρησιμοποιούνται για την έμφραξη κοιλοτήτων που δημιουργούνται μετά από την αφαίρεση από το δόντι της τερηδόνας.

Οι συσκευές πολυμερισμού εκπέμπουν είτε υπεριώδη ακτινοβολία, είτε φως στην ορατή περιοχή του φάσματος (μήκος κύματος μεγαλύτερο από 400 nm). Χρησιμοποιούνται για την σκλήρυνση των σύνθετων ρητινών, υλικών που χρησιμοποιούνται για την έμφραξη κοιλοτήτων που δημιουργούνται μετά από την αφαίρεση από το δόντι της τερηδόνας. Οι ρητίνες αυτές βρίσκονται σε υγρή μορφή ή σε μορφή πάστας για να διευκολύνεται η τοποθέτηση και η διαμόρφωση τους μέσα στην κοιλότητα. Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση τους μέσα στην κοιλότητα , χάρη στο φως που εκπέμπουν οι συσκευές αυτές, σκληραίνουν και παίρνουν την τελική τους μορφή. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ακτινοβολία που εκπέμπουν οι συσκευές αυτές, καμία σχέση δεν έχει με τις ακτίνες Laser, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικής φύσης ακτινοβολίες και η χρήση τους (σε τελείως διαφορετικούς τομείς) στην οδοντιατρική μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει και καθιερώνεται.