Υποουλική απόξεση

Άλλες ονομασίες

Ριζική απόξεση.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Υποουλική απόξεση ονομάζουμε την διαδικασία κατά την οποία με ειδικά εργαλεία αφαιρείται η πλάκα από όλες τις επιφάνειες της ρίζας του δοντιού, αλλά και ένα μικρό στρώμα της εξωτερικής ουσίας της ρίζας (οστεΐνης) που εχει μολυνθεί από τα μικρόβια.

Η πλάκα -η κύρια αιτία της περιοδοντικής νόσου- δεν προσκολλάται μόνο στις επιφάνειες των δοντιών που προβάλλουν στο στόμα (μύλη), αλλά σιγά-σιγά διεισδύει και κάτω από τα ούλα και προσκολλάται και στις επιφάνειες της ρίζας του δοντιού.

Αυτό έχει τρείς συνέπειες:

α) τα ούλα δεν μπορούν να προσκολληθούν στερεά πάνω στο δόντι και έτσι δημιουργείται ένας χώρος ανάμεσα στα ούλα και στη ρίζα του δοντιού (σαν τσέπη) που λέγεται θύλακος και ευνοεί την κατακράτηση περισσότερης πλάκας,

β) σιγά-σιγά η πλάκα αρχίζει και καταστρέφει και το κόκαλο που στηρίζει το δόντι, προχωρά όλο και πιο πολύ σε βάθος, με αποτέλεσμα το βάθος του θυλάκου συνεχώς ν’α αυξάνει, το κόκαλο να καταστρέφεται όλο και περισσότερο και το δόντι ν’ αρχίσει να κουνιέται και

γ) η ουσία από την οποία αποτελείται εξωτερικά η ρίζα του δοντιού, η οστεΐνη, μολύνεται από τα μικρόβια και τα υπολείμματα τους. Με την υποουλική απόξεση αφαιρείται με ειδικά εργαλεία που λέγονται ξέστρα, τόσο η πέτρα, όσο και το πολύ μικρό στρώμα της οστεΐνης που έχει μολυνθεί, προκειμένου να γίνει δυνατή η επαναπροσκόλληση των ούλων πάνω στο δόντι.

Σε μερικές περιπτώσεις που έχουμε μεγάλους θυλάκους, με μια απλή χειρουργική διαδικασία ανασηκώνουμε τα ούλα και έτσι έχουμε καλύτερη ορατότητα και πρόσβαση στις ρίζες των δοντιών. Με την βοήθεια της τοπικής αναισθησίας η υποουλική απόξεση, είτε γίνει συντηρητικά, είτε με την χειρουργική διαδικασία που αναφέραμε είναι μια διαδικασία ανώδυνη.

Όμως απαιτείται υπομονή εκ μέρους του ασθενούς, καθώς είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και απαιτούνται αρκετές επισκέψεις στον οδοντίατρο καθώς πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά όλες οι επιφάνειες, όλων των ριζών των δοντιών που έχουν προσβληθεί.

Τα αποτελέσματα της όμως είναι άμεσα ορατά και αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης της προχωρημένης περιοδοντικής νόσου.