Καρκίνωμα γλώσσας (ακανθοκυτταρικό)

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το καρκίνωμα της γλώσσας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα, μετά το καρκίνωμα των χειλέων, καρκίνος του στόματος και η πορεία του εξαρτάται εκτός από το μέγεθός του και την ύπαρξη ή όχι μεταστάσεων και από την θέση που καταλαμβάνει η βλάβη στην γλώσσα.

Παθογένεια

Αν και το αίτιο του καρκίνου παραμένει άγνωστο, για το καρκίνωμα της γλώσσας αναφέρονται παράγοντες ή νόσοι που προδιαθέτουν την ανάπτυξή του όπως η μεγάλη κατανάλωση οινοπνεύματος, χρόνιοι ερεθισμοί πάνω στη γλώσσα που προκαλούν τραυματισμούς(π.χ. αιχμηρά, κατεστραμμένα ή κακώς σφραγισμένα δόντια, κακές προσθετικές εργασίες), κακή στοματική υγιεινή, λευκοπλακία, σύφιλη, σιδηροπενία, κάπνισμα.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Το καρκίνωμα της γλώσσας προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες και μάλιστα άτομα από 60 έως 80 χρονών. Αποτελεί 20% περίπου των καρκινωμάτων του στόματος και η ποσόστωση του ως προς τα υπόλοιπα καρκινώματα του σώματος διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Για την χώρα μας αναφέρεται ποσοστό περίπου 1%.

Κλινική εικόνα

Το καρκίνωμα της γλώσσας μπορεί να εμφανισθεί με δύο μορφές, είτε σαν διόγκωση(εξωφυτική μορφή) είτε σαν πληγή(έλκος-ενδοφυτική μορφή). Και στις δύο περιπτώσεις έχει ύπουλη έναρξη και στην αρχή οι ασθενείς μπορούν να αναφέρουν ότι νοιώθουν πόνο, κάψιμο, ή δυσκολεύονται στο φαγητό. Ακόμα και όταν εμφανίζεται με την μορφή διόγκωσης με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποκτήσει πληγή(ελκώνεται). Η εξωφυτική μορφή έχει μικρή τάση διήθησης των γύρω ιστών. Οταν εμφανίζεται με την μορφή πληγής(έλκος-ενδοφυτική μορφή) στην αρχή εμφανίζεται σαν μικρή πληγή η οποία αναπτύσσεται γρήγορα διηθώντας τους γύρω ιστούς. Η ενδοφυτική μορφή είναι η συχνότερη και μάλιστα με ποσοστό εμφάνισης 60% περίπου. Το καρκίνωμα της γλώσσας συνήθως εντοπίζεται στα πλάγια χείλη της γλώσσας και μάλιστα είναι πιο συχνό στα δύο μπροστινά τριτημόρια αυτής.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εικόνα αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεται με ιστολογική εξέταση.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία του καρκινώματος της γλώσσας μπορεί να είναι χειρουργική ή να περιλαμβάνει ακτινοβολίες και εξαρτάται από το κλινικό στάδιο και τη θέση της βλάβης.

Πρόγνωση-Πορεία της νόσου

Η πρόγνωση του καρκινώματος της γλώσσας εξαρτάται από το που βρίσκεται η βλάβη(καλύτερη πρόγνωση έχουμε όταν η εντόπιση βρίσκεται στα πρόσθια 2/3 της γλώσσας σε σχέση με το οπίσθιο 1/3), από το μέγεθος της βλάβης και από την ύπαρξη ή όχι μεταστάσεων.

Διαβάστε επίσης