ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Είναι ο λιγότερο συχνός ιστολογικός τύπος καρκίνου του πνεύμονα αντιπροσωπεύοντας το 10-15% όλων των περιπτώσεων. Τυπικά εμφανίζεται ως μεγάλου μεγέθους περιφερική βλάβη στον πνεύμονα που έχει την τάση να μεθίσταται τόσο στους περιοχικούς λεμφαδένες, όσο και σε απόμακρες εστίες. Συχνά συνοδεύεται από παρανεοπλασματικά σύνδρομα.

Τυπικά εμφανίζεται ως μικρή περιφερική βλάβη στον πνεύμονα που έχει την τάση να μεθίσταται τόσο στους περιοχικούς λεμφαδένες, όσο και σε απόμακρες εστίες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Καρκίνος του Πνεύμονα

Διαβάστε επίσης