Ογκωμα γναθιαίο

Άλλες ονομασίες

Torus Mandibularis, Εξόστωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Τα γναθιαία ογκώματα είναι οστικές διογκώσεις που εμφανίζονται στην κάτω γνάθο, συνήθως και στις δύο πλευρές συμμετρικά και όταν δημιουργούνται προβλήματα, όπως στην τοποθέτηση προσθετικών εργασιών, πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά.

Παθογένεια

Η αιτιολογία του υπερώιου ογκώματος είναι άγνωστη αλλά θεωρείται κληρονομική κατάσταση.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Η συχνότητα του γναθιαίου ογκώματος στον γενικό πληθυσμό είναι περίπου 7% χωρίς να δείχνει κάποια προτίμηση σε κάποιο από τα δύο φύλα.

Κλινική εικόνα

Τα γναθιαία ογκώματα είναι οστικές διογκώσεις που εμφανίζονται στην εσωτερική επιφάνεια της κάτω γνάθου και μάλιστα στην περιοχή που αντιστοιχεί στον κυνόδοντα και τον πρώτο προγόμφιο. Συνήθως εμφανίζονται συμμετρικά και στις δύο πλευρές αλλά μπορεί και να εμφανιστεί μόνο στην μια πλευρά(20% των περιπτώσεων). Εχουν μικρό σχετικά μέγεθος σχηματίζουν ρόζους ή λοβούς, είναι σκληρά, έχουν φυσιολογικό χρώμα και προβάλλουν προς την γλώσσα.

Αντιμετώπιση

Η ύπαρξη του γναθιαίου ογκώματος μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην τοποθέτηση προσθετικών εργασιών και τότε είμαστε υποχρεωμένοι να το αφαιρέσουμε χειρουργικά.

Διαβάστε επίσης