Αγκύλωση κροταφογναθικής

Άλλες ονομασίες

Οστεώδης αγκύλωση κροταφογναθικής

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο αγκύλωση κροταφογναθικής χαρακτηρίζουμε τον μόνιμο περιορισμό της κινητικότητας της κάτω γνάθου -περιορίζεται δηλαδή δραματικά ο βαθμός διάνοιξης του στόματος- λόγω διαφόρων παθολογικών καταστάσεων που υφίστανται στην δεξιά ή αριστερή ή και στις δύο αρθρώσεις (κροταφογναθικές διαρθρώσεις) με τις οποίες συνδέεται η κάτω γνάθος με το κυρίως σώμα του κρανίου.

Παθογένεια

Τα αίτια αυτής της αγκύλωσης χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: α) συγγενή αίτια και αφορούν τραυματισμούς της άρθρωσης κατά την διάρκεια του τοκετού, β) κακώσεις από τραυματισμούς με κυριότερη το κάταγμα του μέρους της κάτω γνάθου (κόνδυλος) που αρθρώνεται με το κρανίο, γ) λοιμώδεις αρθρίτιδες, μόλυνση δηλαδή της άρθρωσης από μικρόβια, και δ) χρόνιες φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, δηλαδή διαφόρων τύπων χρόνιες φλεγμονές που δημιουργούνται στην άρθρωση με αποτέλεσμα να δημιουργήται αγκύλωση της κροταφογναθικής. Όλα αυτά που προαναφέραμε έχουν ως συνέπεια να δημιουργούνται διάφορες καταστροφές των διαφόρων ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης με αποτέλεσμα αυτή να χάνει την κινητικότητα της.

Κλινική εικόνα

Όταν η αγκύλωση αφορά μόνο την μία άρθρωση (την δεξιά ή την αριστερή) τότε υπάρχει η δυνατότητα διάνοιξης έστω και ελάχιστα του στόματος. Όταν όμως έχουν προσβληθεί και οι δύο αρθρώσεις τότε το στόμα ανοίγει ελάχιστα ή και καθόλου.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βάση την κλινική εικόνα και ακτινογραφικά.

Αντιμετώπιση

Η διόρθωση και θεραπεία της αγκύλωσης γίνεται χειρουργικά με μια επέμβαση που λέγεται αρθροπλαστική και γίνεται από εξειδικευμένους χειρουργούς, τους γναθοχειρουργούς. Με ειδική κινησιοθεραπεία που ακολουθεί την επέμβαση προλαμβάνεται η υποτροπή.