Σιαλόρροια

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Σιαλόρροια ονομάζουμε την αυξημένη έκκριση σάλιου μέσα στο στόμα.

Παθογένεια

Η αυξημένη ροή του σάλιου στο στόμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Κατ’ αρχήν σε κάποια βλάβη των εγκεφαλικών κέντρων και νεύρων που ελέγχουν την έκκριση του. Διάφορες φλεγμονές που παρατηρούνται μέσα στο στόμα όπως ουλίτιδες, στοματίτιδες αλλά και διάφορες άλλες καταστάσεις όπως το έλκος, η περίοδος, η κύηση, συναισθηματικές και συγκινησιακές καταστάσεις, ή γενικές παθήσεις όπως η νόσος του Parkinson. Επίσης το κάπνισμα και διάφορα φάρμακα που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στα εγκεφαλικά κέντρα και νεύρα που ελέγχουν την ροή του σάλιου.

Κλινική εικόνα

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της σιαλόρροιας είναι η αυξημένη έκκριση σάλιου.

Αντιμετώπιση

Κατ’ αρχήν πρέπει να διερευνηθεί το πιθανό αίτιο στο οποίο οφείλεται η σιαλόρροια. Σε επίμονες περιπτώσεις χορηγούνται φάρμακα που αναστέλλουν την έκκριση του σάλιου όπως π.χ. η ατροπίνη, υπό την προυπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις από το κυκλοφοριακό.