Παροδοντικός τραυματισμός

Άλλες ονομασίες

Παροδοντικό τραύμα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο παροδοντικός τραυματισμός είναι ο τραυματισμός που μπορεί να πάθουν οι στηρικτικοί ιστοί των δοντιών(το οστό της γνάθου, το ενδοφάτνιο, η οστείνη του δοντιού)εξαιτίας υπέρμετρων μασητικών πιέσεων που μπορεί να ασκηθούν πάνω στα δόντια, τα οποία πονάνε και παρουσιάζουν κινητικότητα.

Παθογένεια

Ο παροδοντικός τραυματισμός μπορεί να οφείλεται σε πρόωρες επαφές ενός ή περισσοτέρων δοντιών(όταν δηλαδή κλείνουμε το στόμα κάποια δόντια μπορεί να έρχονται σε επαφή με τα απέναντι πριν από τα υπόλοιπα δόντια), σε αλλαγή φοράς της μασητικής πίεσης(μπορεί να συμβεί όταν τα δόντια αποκτήσουν κλίσεις κατά την μετακίνηση τους σε θέσεις δοντιών που έχουν γίνει εξαγωγές), σε κακότεχνες προσθετικές εργασίες ή ακόμα και όταν το άτομο εμφανίζει βρουξισμό.

Κλινική εικόνα

Τα δόντια που έχουν παροδοντικό τραυματισμό πονάνε και είναι ευαίσθητα στις εναλλαγές της θερμοκρασίας των τροφών ή των ποτών. Παρουσιάζουν κινητικότητα και μπορεί να έχουν μετατοπισθεί από την αρχική τους θέση. Αν υπάρχει και βρουξισμός είναι δυνατόν να υπάρχουν και ενοχλήσεις στην άρθρωση της κάτω γνάθου.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εικόνα και μπορεί να βοηθήσει σ΄ αυτήν και η χρήση ενδοστοματικών ακτινογραφιών.

Αντιμετώπιση

Ο γιατρός πρέπει να σταματήσει κάθε τραυματογόνο πίεση είτε με τροχισμούς στις υπάρχουσες πρόωρες επαφές είτε με την διόρθωση κακότεχνων προσθετικών εργασιών. Αν το πρόβλημα οφείλεται σε βρουξισμό αφού διορθώσει τυχών ατέλειες στην σύγκλειση των δοντιών μπορεί να εφοδιάσει τον ασθενή με ακρυλικό νάρθηκα σύγκλεισης που θα τον φοράει κατά την διάρκεια της νύχτας. Στην περίπτωση που συνυπάρχει και περιοδοντίτιδα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί με περιοδοντική θεραπεία.