Ερπητική εγκεφαλίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μόλυνση του κεντρικού νευρικού συστήματος με τον ιό του έρπητα τύπου 1.

Παθογένεια

Διείσδυση του ιού δια των μηνίγγων στο κεντρικό νευρικό σύστημα και πρόκληση μονίμων βλαβών και θανάτου.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Είναι η συχνότερη αιτία σποραδικής (μη επιδημικής) εγκεφαλίτιδας στις ΗΠΑ.

Κλινική εικόνα

Οξεία έναρξη πυρετού, κεφαλαλγίας,ληθαργικότητας. Η νόσος απειλεί άμεσα την ζωή.

Διάγνωση

Με βιοψία εγκεφάλου.

Αντιμετώπιση

Με μεγάλες δόσεις ακυκλοβίρης και βιδαραβίνης ενδοφλεβίως.