ΔΑΚΡΥΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η φλεγμονή του δακρυϊκού ασκού καλείται δακρυοκυστίτιδα και μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια.

Γενικά

Ο δακρυϊκός ασκός βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του έσω τοιχώματος του οφθαλμικού κόγχου (προς τη μύτη), και από εκεί ξεκινά ο ρινοδακρυϊκός πόρος, μέσω του οποίου τα δάκρυα καταλήγουν στην ρινική κοιλότητα. Σε περίπτωση κωλύματος στο αποχετευτικό σύστημα των δακρύων προκαλείται λίμναση των δακρύων στον ασκό και η επιμόλυνσή τους οδηγεί σε οξεία δακροκυστίτιδα.

Κλινική εικόνα

Η συμπτωματολογία είναι επώδυνη διόγκωση στην περιοχή του δακρυϊκού ασκού, επιφορά( υπερχείλιση δακρύων) και καμιά φορά οίδημα βλεφάρων.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος από τη συστηματική οδό. Στην περίπτωση που η φλεγμονή είναι έντονη και έχουμα συλλογή πύου, η διάνοιξη και παροχέτευση μπορεί να ανακουφίσει τον ασθενή.Αφού υποχωρήσουν τα οξέα συμπτώματα συνίσταται η επέμβαση της δακρυοασκορινοστομίας (δημιουργείται επικοινωνία μεταξύ δακρυϊκού ασκού και ρινικής κοιλότητας).

Χρόνια δακρυοκυστίτιδα

Η χρόνια δακρυοκυστίτιδα απαντά συχνότερα σε γυναίκες και εμφανίζεται μα επίμονη ετερόπλευρη δακρύρροια και βλεννοπυώδες έκκριμα από τα δακρυϊκά σημεία, (στο έσω τμήμα του οφθαλμού), κατά την πίεση του δακρυϊκού ασκού. Ο οφθαλμός παρουσιάζει συμπτώματα υποξείας επιπεφυκίτιδας (ελαφρά ερυθρότητα, λίγο έκκριμα το πρωί) και ο δακρυϊκός ασκός είναι ανώδυνα διογκωμένος.

Η θεραπεία συνίσταται σε διασωλήνωση με σωληνάρια σιλικόνης της αποχετευτικής οδού και, επί αποτυχίας, σε εγχείρηση δακρυοασκορινοστομίας.