Τι σημαίνει ο όρος ηθική;

Εξαιρετικά δύσκολο να δώσει κανείς ένα ορισμό. Πολύ περισσότερο για τον συγκεκριμένο όρο, για τον οποίο δεν υπάρχει ομοφωνία.

Ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων μιας κοινωνίας, ένας κώδικας αξιών που μελετά και ενδεχομένως καθορίζει τη συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας αυτής με κριτήριο τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Σε μια απλούστερη προσέγγιση: τι είναι “καλό” και τι “κακό”.

Είναι γνωστό οτι σε “ζητήματα ηθικής” δεν υπάρχει ομοφωνία. Διαφορετικές απόψεις μπορούν να διατυπωθούν και αντίστοιχα να τεκμηριωθούν. Οι ηθικές αξίες ενδέχεται να μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου. Συχνά αποτελούν αυτό που λέμε “άγραφο νόμο”.

Η Ηθική αποτελεί πλέον κλάδο της Φιλοσοφίας. Για μεθοδολογικούς λόγους μπορεί να διακριθεί σε

  • περιγραφική: περιγράφει τις αρχές και τους κώδικες ηθικής που επικρατούν σε μια κοινωνία, χωρίς να λαμβάνει θέση ως προς την ορθότητά τους
  • μεταηθική: επιδιώκει να αναλύσει το νόημα των όρων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα ηθικής
  • κανονιστική: επιδιώκει να λάβει θέση ως προς το αν κάτι είναι “ηθικό” ή όχι, παρέχοντας την ανάλογη τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δει κανείς και την βιοηθική, έναν κλάδο που αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες μετά τις αλματώδεις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας που σχετίζονται με την ιατρική τη βιολογία και κυρίως τη γενετική.

Διαβάστε επίσης