Ινστιτούτο Παστέρ: υψηλή κυκλοφορία του ιού της γρίπης στην Ελλάδα

Πηγή: Ινστιτούτο Παστέρ

Διανύουμε την 7η εβδομάδα εργαστηριακής επιτήρησης του ιού της γρίπης και ο ιός βρίσκεται σε φάση αυξημένης δραστηριότητας και πλέον χαρακτηρίζεται από μεγάλη εξάπλωση στον Ελλαδικό χώρο. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος συνεχίζει να δέχεται μεγάλο αριθμό δειγμάτων απο ασθενείς με γριπώδη συνδρομή, πολλά εκ των οποίων είναι θετικά για τον ιό.

Στην Ελλάδα, κυριαρχεί το στέλεχος γρίπης A Η1Ν1 pdm09 αλλά συνεχίζεται και η κυκλοφορία του στελέχους Α Η3Ν2. Την 6η εβδομάδα (3-9/2/2014) απομονώθηκαν 2 στελέχη γρίπης τύπου Β. Η γενετική ανάλυση στελεχών A Η1Ν1 pdm09 καθώς και Α Η3Ν2 που έχει απομονώσει το εργαστήριο μας δείχνει οτι τα στελέχη που κυκλοφορούν δεν διαφέρουν από το στέλεχος του εμβολίου και είναι ευαίσθητα στην παρουσία αντιϊκών φαρμάκων.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η γρίπη εμφανίζει μεγάλη εξάπλωση περιστατικών σε χώρες εκτός της Ελλάδος, όπως η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Μεγ.Βρετανία (Αγγλία) ενώ στις υπόλοιπες 22 χώρες η δραστηριότητα είναι χαμηλή.

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης δέχεται αναφορές σε σχέση με μη ικανοποιητική απόδοση ταχέων δοκιμασιών του ιού της γρίπης. Εργαστηριακές μελέτες εκτιμούν τα ποσοστά ευαισθησίας των δοκιμασιών αυτών σε 40-70% και την ειδικότητα τους σε 85-100% (CDC, Rapid Diagnostic Testing for Influenza: Information for Health Care Professionals, 2013). Επομένως, τα θετικά αποτελέσματα λαμβάνονται υπ΄όψιν, αλλά τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν την ύπαρξη του ιού και στις περιπτώσεις αυτές η εργαστηριακή διάγνωση πρέπει να γίνεται με μοριακή μέθοδο (Uyeki, T. M. (2014), N Engl J Med).

Ο έλεγχος δειγμάτων για τη γρίπη συνεχίζεται για την καλύτερη αποτύπωση της κυκλοφορίας του ιού στη χώρα μας. Παράλληλα, συνεχίζεται η κυκλοφορία και άλλων αναπνευστικών ιών, όπως αναπνευστικού συγκυτιακός ιός και ρινοϊοί.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση