ΠΕΔΥ της κρίσης ο νέος ΕΟΠΥΥ

Τα ονόματα αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα παραμένουν: Το ΕΣΥ έγινε ΠΕΣΥ και μετά ΔΥΠΕ. Το Δημόσιο έγινε ΟΠΑΔ, κατόπιν ΕΟΠΥΥ και τώρα ΠΕΔΥ.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας

Δόθηκε στη δημοσιότητα, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, αργά το βράδυ, η εισηγητική έκθεση για το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί εντός ολίγων ημερών στη Βουλή, σχετικά με τις αλλαγές που προωθούνται για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο νέος ΕΟΠΥΥ θα λέγεται ΠΕΔΥ, δηλαδή Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας. Σε αντιδιαστολή με τα νοσοκομεία που θα αποτελούν το δευτεροβάθμιο δίκτυο (ΔΕΠΥ;).

Διαχρονικά υπάρχει μια τάση στη Δημόσια Διοίκηση να ορίζει επιτροπές και να μετονομάζει υπάρχουσες δομές με χαρακτηριστικά αρκτικόλεξα. Τα ονόματα αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα παραμένουν: Το ΕΣΥ έγινε ΠΕΣΥ και μετά ΔΥΠΕ. Το Δημόσιο έγινε ΟΠΑΔ, κατόπιν ΕΟΠΥΥ και τώρα ΠΕΔΥ.

Οι βασικές αλλαγές είναι σε γενικές γραμμές γνωστές εδώ και μήνες: Ο ΕΟΠΥΥ θα λειτουργεί πλέον ως αγοραστής υπηρεσιών Υγείας (και όχι σαν πάροχος), θα αποτελεί δηλαδή ένα Ασφαλιστικό οργανισμό επί της ουσίας. Το προσωπικό τίθεται σε διαθεσιμότητα και θα ανήκει πλέον στις ΔΥΠΕ. Όσοι γιατροί επιλέξουν το καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, πρέπει να κλείσουν τα ιατρεία τους (αυτό που εύστοχα αποκαλούν “αυτοαπόλυση”). Ακολουθούν επιλεγμένα μέρη της εισηγητικής έκθεσης:

Ειδικοί στόχοι της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι οι ακόλουθοι: η επικέντρωση του ΕΟΠΥΥ στην κύρια αποστολή του ως εθνικός ασφαλιστικός φορέας υγείας και ενδυνάμωση του ρόλου του ως αγοραστή υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη κατάργηση του διττού του ρόλου ως αγοραστή και παρόχου υπηρεσιών υγείας. η ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος ΠΦΥ στην Ελλάδα, ενοποιώντας τις υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ με στόχο τη διασφάλιση μιας επαρκούς, αποτελεσματικής και αποδοτικής δέσμης υπηρεσιών υγείας, τον περιορισμό του κατακερματισμού του συστήματος ΠΦΥ και κατά συνέπεια τη βελτίωση του συντονισμού του και τη διασφάλιση της ορθολογικότερης διαχείρισης των δομών ΠΦΥ και του ανθρώπινου δυναμικού (ιατρούς, μαιευτές, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κ.ά.). Βασικές αρχές Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. Oι Μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.Πε ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, εξαιρουμένων των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, τα οποία παραμένουν και λειτουργούν στον Οργανισμό. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον οικογενειακό του ιατρό από το σύνολο των οικογενειακών ιατρών της οικείας Δ.Υ.Πε. Καθήκοντα οικογενειακού ιατρού μπορούν να ασκούν όλοι οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής. Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού, παραϊατρικού, τεχνικού, διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Το ιατρικό προσωπικό που ασκεί, παράλληλα, ελευθέριο επάγγελμα και το οποίο έχει υποβάλει αίτηση αποδοχής θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε Δ.Υ.Πε, οφείλει, κατά τον χρόνο ανάληψης υπηρεσίας και προκειμένου να αναλάβει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.Υ.Πε υποδοχής βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης, επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ολόκληρη η εισηγητική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην διαδικτυακή διαβούλευση, αφήνοντας το σχολιό σας στη σελίδα του υπουργείου.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση