ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι εξεταστική μέθοδος του βυθού του ματιού και συγκεκριμένα της μικροκυκλοφορίας του οπισθίου ημιμορίου και του μελαγχρόου επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς.

Πραγματοποιείται με ενδοφλέβια έκχυση μιας χρωστικής, της φλουοροσεΐνης, η οποία φθάνει στα αγγεία του βυθού μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα ο οφθαλμίατρος λαμβάνει φωτογραφίες μέσω φωτογραφικής κάμερας βυθού με ειδικά φίλτρα.

Η φλουοροαγγειογραφία είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, καθώς και άλλων παθήσεων του αμφιβληστροειδους, κυρίως αγγειακής αιτιολογίας.

Ιδιαίτερη προσοχη χρειάζεται στην περίπτωση που υπάρχει ιστορικό αλλεργίας απο τον ασθενή, λόγω του κινδύνου εκδήλωσης αναφυλακτικου shock.