ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι εξεταστική μέθοδος του βυθού του ματιού και συγκεκριμένα της μικροκυκλοφορίας του οπισθίου ημιμορίου και του μελαγχρόου επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς. Πραγματοποιείται με ενδοφλέβια έκχυση μιας χρωστικής,…

Continue ReadingΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ