Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Οι Πολίτες πένονται. Το χρήμα για μελέτες ρέει. Ζητάμε απαντήσεις

«Ζητάμε άμεσα την απάντησή σας, σχετικά με όσα είχατε ανακοινώσει για τις άμισθες Επιτροπές»

Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά απευθύνει ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Υγείας με τον εύγλωττο όσο και σοκαριστικό τίτλο “Οι Πολίτες πένονται. Το χρήμα για μελέτες ρέει. Επιτροπές και Task Force «κόπτονται» για την αναβάθμιση της ΠΦΥ. Ζητάμε απαντήσεις”. Ακολουθεί η επιστολή:

Πειραιάς,  14-10-2013 Κε Υπουργέ, Τις τελευταίες ημέρες είδαμε δι΄ ανακοινώσεών σας που αφορούσαν τις προτάσεις για την αναδιοργάνωση της ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ, εκτός των άλλων, στην εισαγωγή σας να ευχαριστείτε τις Επιτροπές (για το έργο τους) και για την αμισθί συμμετοχή τους. Τα δημοσιεύματα όμως και οι Διοικητικές Πράξεις αποδεικνύουν το αντίθετο (ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΘ-ΛΘΛ, ΒΛΛ4469Η26-Β6Ζ, ΒΛΛΡΘ-ΛΥΦ. Τα ποσά είναι πολύ υψηλά, το ίδιο και οι πιστώσεις με απευθείας ανάθεση). Επανειλημμένως σας είχαμε ζητήσει ως Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά από εσάς και τους προκατόχους σας και εγγράφως και σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μας και από τα ΜΜΕ, να απαντήσετε στο ερώτημα ποιοί, ποιά ποσά και για ποιές μελέτες έχουν λάβει χρήματα από το ΕΣΠΑ που αφορούν τον τομέα της Υγείας, χωρίς όμως αποτέλεσμα έως τώρα. Ούτως ή άλλως, σχετικά με το περιεχόμενο των μελετών των Επιτροπών για την ΠΦΥ, σας έχουμε υποβάλει τις θέσεις και προτάσεις μας δημοσίως, καθώς και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή. Ο δε διάλογος για την ΠΦΥ πρέπει να γίνεται με βάση τις προτάσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Όμως το θέμα που προέκυψε με τα κόστη και δη της Επιτροπής «Υγεία εν δράσει» σε συνεργασία με την Task Force, εκτός των εξωπραγματικών θέσεων και προτάσεών της, δίνει άλλες διαστάσεις για τη λειτουργία της με το «αζημίωτο». Κε Υπουργέ, Ζητάμε άμεσα την απάντησή σας, σχετικά με όσα είχατε ανακοινώσει για τις άμισθες Επιτροπές. Αν δεν το γνωρίζατε, σας έχουν εκθέσει. Επίσης ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για τον έλεγχο του ύψους και της κατανομής των δαπανών των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την Υγεία, καθώς και όποιων Επιτροπών χρηματοδοτήθηκαν από αυτά και εφόσον συντρέχουν λόγοι την άμεση προσφυγή σας σε νομικές ενέργειες. Δια της παρούσης καταγγέλλουμε τύποις & ουσίας τις ενέργειες που γίνονται εκτός των Θεσμικών Οργάνων. Ο ΠΙΣ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν εμπεριστατωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, που μόνο αυτές είναι ικανές να προστατεύσουν και να αναβαθμίσουν την ΠΦΥ

Επισυνάπτονται

Διαβάστε επίσης