Η πρόταση της Task Force για τον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ αγοραστής υπηρεσιών υγείας. Ενοποίηση ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ με πολυϊατρεία σε 24ωρη λειτουργία. Υποχρεωτική επιλογή οικογενειακού γιατρού και αναγκαίο το παραπεμπτικό του για εξειδικευμένο γιατρό ή Νοσοκομείο.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας

Μετά την «πρόταση Σουλιώτη» για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, δόθηκε στη δημοσιότητα και η «πρόταση της Task Force», με τίτλο: «Προτεινόμενο προκαταρτικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη ενός καθολικού, ενιαίου, και ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει» του Υπουργείου Υγείας, με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», μετά από πρόσκληση του υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο ΕΟΠΥΥ μετρέπεται σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Προβλέπεται ενοποίηση των υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ με πολυϊατρεία ΕΟΠΥΥ σε 24ωρη λειτουργία. Υποχρεωτική είναι πλέον η επιλογή οικογενειακού γιατρού και αναγκαίο το παραπεμπτικό του για πρόσβαση σε πλέον εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες ή νοσηλεία σε Νοσοκομείο (κάτι που μάλλον θα συζητηθεί αρκετά).

Στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη, αφενός η επικείμενη μεταρρύθμιση στον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ, αφετέρου οι προοπτικές για κινητικότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Βασικά σημεία

 • Επικέντρωση του ΕΟΠΥΥ στην κύρια αποστολή του ως εθνικός ασφαλιστικός φορέας υγείας και ενδυνάμωση του ρόλου του ως αγοραστή υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη κατάργηση του διττού του ρόλου ως αγοραστή και παρόχου υπηρεσιών υγείας.
 • Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος ΠΦΥ στην Ελλάδα, ενοποιώντας τις υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ.
 • Επιχειρησιακός μετασχηματισμός των πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ (24ώρη λειτουργία) και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ και υπαγωγή τους στις (ΥΠε), οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την εποπτεία, τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή τους.
 • Υποχρεωτική εγγραφή του πολίτη στο μητρώο του οικογενειακού ιατρού.
 • Υποχρεωτική έκδοση παραπεμπτικού για επίσκεψη στην εξειδικευμένη και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (εξαιρέσεις σε χρόνιους ασθενείς και επιλεγμένα νοσήματα).

Ιατρικές αμοιβές

Ενδεικτική βασική μισθολογική κλίμακα Οικογενειακού Ιατρού με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων πολιτών (μετά φόρων)

 • 1.600 – 1.799 ασθενείς: 1.000 ευρώ
 • 1.800 – 1.999 ασθενείς: 1.100 ευρώ
 • 2.000 – 2.199 ασθενείς: 1.200 ευρώ
 • 2200 + ασθενείς: 1.300 ευρώ

Χρονοδιάγραμμα

 • 15 Νοεμβρίου, 2013 Αξιολόγηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της Διοικητικής μεταρρύθμισης
 • 30 Νοεμβρίου, 2013 Διαβουλεύσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση και τις επιλογές για την αναδιοργάνωση και επικύρωση
 • 30 Νοεμβρίου, 2013 Απόφαση σχετικά με τη μεταρρύθμιση
 • 31 Δεκεμβρίου, 2013 Προετοιμασία για την εφαρμογή (νομικό πλαίσιο, κινητικότητα, διευθετήσεις για τη χρηματοδότηση
 • Ιανουάριος, 2014 Έναρξη Εφαρμογής
 • Επικοινωνία και διαβούλευση με τον πληθυσμό και τους ενδιαφερόμενους: συνεχής καθ’όλη τη διάρκεια της μεταρρύθμισης

Στην επεξεργασία της πρότασης συμμετείχαν:

 • Υπουργείο Υγείας – Πρωτοβουλία «Υγεία εν Δράσει»
  • Παύλος Θεοδωράκης, Πρόεδρος Επιτροπής ΠΦΥ «Υγεία εν Δράσει»
  • Φρύνη Ανδριανάκη, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας, Συντονίστρια «Υγεία εν Δράσει»
  • Ορέστεια Ζησιμοπούλου, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας
  • Βικτωρία Βιβιλάκη, Μέλος Επιτροπής ΠΦΥ «Υγεία εν Δράσει»
  • Χρυσόστομος Γούναρης, Επικεφαλής Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει»
 • Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Κύριλλος Παπακυρίλλου, Σύμβουλος Υπουργού ΔΜΗΔ
  • Άγγελος Μπίνης, Προϊστάμενος Επιθεωρητής Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης
 • Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Aurelie Vandeputte, Ομάδα Δράσης – Υγεία
  • Goran Carlsson, Ομάδα Δράσης – Υγεία
  • Sebastien Renaud, Ομάδα Δράσης – Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ολόκληρο το κείμενο

Ολόκληρη την πρόταση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Διαβάστε επίσης