ΠΙΣ: Να σταματήσουν το καταστροφικό έργο τους οι “σοφοί” του υπουργείου Υγείας!

Nα σταματήσει η εκχώρηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πηγή: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)

O Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι η δημιουργία επιτροπής διαπραγμάτευσης που φέρεται να δημιουργείται, έχει αξία για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ μέσα από καλή ποιότητα και χαμηλή τιμή.

Και συμπληρώνει

Όμως, επιτροπές για διαπραγμάτευση πακέτων διαγνωστικών εξετάσεων και λοιπών πράξεων σημαίνει ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας και κλείσιμο μικρών και μεσαίων ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητεί από όλους τους εμπλεκομένους, και ιδιαιτέρως το Yπουργείο Υγείας και τους αρμοδίους φορείς, να σταματήσουν κάθε ενέργεια, η οποία στοχεύει στην εκχώρηση μεγάλου μέρους της περίθαλψης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτούμε ερήμην μας, οι τεχνοκράτες “σοφοί” του Υπουργείου να οδηγήσουν τους γιατρούς σε περιθωριοποίηση και τους ασθενείς σε θύματα του κέρδους των επιχειρήσεων. Ας σταματήσουν επιτέλους, να κατευθύνουν οι καταστροφείς του χθες, σύμβουλοι των Υπουργείων, ανενόχλητοι το “σωτήριο” έργο τους! Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα σταθεί απέναντι σε τέτοιες λογικές και θα ζητήσει προσωπικές ευθύνες, με κάθε τρόπο και από κάθε έναν που οδηγεί την περίθαλψη του ελληνικού λαού, στα περίεργα μονοπάτια της ιδιωτικής εκμετάλλευσης και του κέρδους.

Διαβάστε επίσης