Καισαρική τομή

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Καισαρική τομή είναι η επέμβαση κατά την οποία το έμβρυο εξέρχεται από τη μήτρα ύστερα από διατομή της διαμέσου της κοιλιάς.

Γενικά

Η επιλογή της καισαρικής τομής γίνεται όταν η εκτέλεση του τοκετού δια της κολπικής οδού είναι αδύνατη, είτε επειδή δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις είτε γιατί ο κίνδυνος για τη μητέρα ή και για το παιδί είναι μεγαλύτερος από την καισαρική, οπότε και επιλέγεται η τελευταία. Η ετυμολογία της λέξης ‘Καισαρική’ έχει δύο εκδοχές. Σύμφωνα με τη μία, η λέξη καισαρική προέρχεται από το Ιούλιο Καίσαρα, καθώς υποστηρίζεται ότι και ο ίδιος γεννήθηκε με τέτοια επέμβαση, ενώ σύμφωνα με την άλλη εκδοχή, η λέξη προήλθε από το λατινικό ρήμα caedere, που σημαίνει κόβω. Η συχνότητα της καισαρικής κατά την τελευαταία εικοσαετία έχει υπερτριπλασιαστεί. Περίπου το 25-30% των τοκετών βιώσιμων εμβρύων γίνεται με τη μέθοδο αυτή. Ορισμένοι αποδίδουν την αύξηση της συχνότητας της καισαρικής τομής στην καλύτερη και πιο εντατική παρακολούθηση τόσο της κύησης, όσο και του τοκετού.

Ενδείξεις

Οι βασικές ενδείξεις για διενέργεια καισαρικής τομής είναι

α. Ενδείξεις, όπου απειλείται η ζωή της μητέρας, όπως ο επιπωματικός προδρομικός πλακούντας, ή η ρήξη της μήτρας

β. Ενδείξεις όπου απειλείται η ζωή του παιδιού, όπως πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα με βιώσιμο έμβρυο, εμβρυική δυσχέρεια είτε κατά την κύηση είτε κατά τον τοκετό, ενδομήτρια ασφυξία, χωρίς ταυτόχρονα να είναι δυνατή η αποπεράτωση του τοκετού δια της κολπικής οδού

γ. Προληπτικές ενδείξεις που αφορούν είτε τη μητέρα, είτε το έμβρυο, όπως βαρειές παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, προηγηθείσα καισαρική τομή ή άλλη χειρουργική επέμβαση στο μυομήτριο, μεγάλη διάρκεια τοκετού με αρχόμενη κούραση για τη μητέρα, δυσλειτουργικός και εργώδης τοκετός οποιασδήποτε αιτιολογίας, βαριές τοξιναιμίες, προεκλαμψία, κεφαλοπυελική δυσαναλογία με αίτια από μέρους του εμβρύου και της πυέλου, τα ανώμαλα σχήματα και θέσεις των προβολών, όπως εγκάρσιο σχήμα, υψηλή κάθετος κλπ, η ισχιακή προβολή κυρίως σε πρωτότοκο, σε πρόωρα ή σε σχετικά μεγάλο κεφάλι, ανεπάρκεια πλακούντα, η δίδυμη και πολύδυμη κύηση, η ηλικία της μητέρας (κάτω των 17 ετών ή άνω των 35), οι κακοήθεις νεοπλασίες των ενδοπυελικών οργάνων, η αποτυχία πρόκλησης τοκετού, η αποτυχία εκτέλεσης εβρυουλκίας, η ενεργός ερπητική κολπίτιδα, βαριά ευαισθητοποίηση στον παράγοντα Rhesus, ορισμένες ανωμαλίες της διάπλασης της μήτρας ή του κόλπου.

Ενώ η προηγηθείσα καισαρική τομή αποτελεί ένδειξη για καισαρική, η επανεκτέλεση νέας καισαρικής είναι αναγκαία όταν συντρέχουν και κάποιοι άλλοι παράμετροι, όπως εξακολουθεί να υφίσταται η ένδειξη της πρώτης καισαρικής τομής, η ποιότητα της ουλής δεν είναι καλή, υπάρχει ανώμαλη προβολή και θέση του εμβρύου, υπάρχει δίδυμη ή πολύδυμη κύηση, δεν υπάρχει εμπέδωση της κεφαλής του εμβρύου, υπάρχει μεγάλη διάταση των κοιλιακών τοιχωμάτων, λόγω μεγάλου εμβρύου, ή πολυαμνίου, υπάρχει λειτουργική ή μη δυστοκία. Εάν δεν συντρέχουν οι άνω παράμετροι δεν αποκλείεται η επιχείρηση και φυσιολογικού τοκετού.

Τεχνικές

Οι τεχνικές της καισαρικής είναι η χαμηλή εγκάρσια τομή στο μυομήτριο, η χαμηλή κάθετη και η εξωπεριτοναϊκή. Η χαμηλή εγκάρσια τομή είναι αυτή που ακολουθείται γενικά, ενώ η κάθετη τομή επί του σώματος της μήτρας έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί, καθώς λόγω της έκτασης της ουλής υπήρχε κίνδυνος για πρόωρους τοκετούς και για ρήξη της μήτρας.

Αντενδείξεις

Οι αντενδείξεις για μία καισαρική τομή είναι μόνο η περίπτωση όπου ο κίνδυνος από την επέμβαση αυτή είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που εμφανίστηκε. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος μητρικής θνησιμότητας από την καισαρική τομή έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο είναι πιο αυξημένος από το φυσιολογικό τοκετό.

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές της κύησης είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες επιπλοκές άλλων κοιλιακών επεμβάσεων όπως επιπλοκές της αναισθησίας, μετεγχειρητικές φλεγμονές και λοιμώξεις, αιμορραγίες, τραυματισμοί παρακειμένων οργάνων (κύστη, ουρητήρας), μετεγχειρητικός ειλεός, θρόμβωση και πνευμονική εμβολή. Ως μετέπειτα επιπλοκή αναφέρεται η μειωμένη γονιμότητα, οι συχνές αποβολές με πρώιμους και πρόωρους τοκετούς και η τυχόν ρήξη ουλής στην επόμενη εγκυμοσύνη. Σημειωτέον ότι και για το παιδί υπάρχει κίνδυνος από την καισαρική τομή, καθώς αυξάνει το ποσοστό αναπνευστικής δυσχέρειας του εμβρύου. Στατιστικές έδειξαν ότι ο κίνδυνος θνησιμότητας για το παιδί είναι στην καισαρική τομή διπλάσιος από ό,τι στο τοκετό δια της κολπικής οδού.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση