Εκτρωση

Άλλες ονομασίες

τεχνητή έκτρωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η έκτρωση, ή καλύτερα η τεχνητή έκτρωση, είναι η τεχνητή διακοπή της κύησης πριν το έμβρυο γίνει βιώσιμο.

Γενικά

Οι μέθοδοι της τεχνητής διακοπής της κύησης είναι η διαστολή του τραχηλικού στομίου και η απόξεση ή αναρρόφηση του περιεχομένου της μήτρας καθώς και η πρόκληση συστολών του μυομητρίου και η διαστολή του τραχήλου με την χορήγηση φαρμάκων.

Μέθοδοι τεχνητής διακόπης της κύησης πριν από την 12η εβδομάδα

Οι κυριότερες μέθοδοι τεχνητής διακόπης της κύησης πριν από την 12η εβδομάδα είναι η διαστολή του τραχηλικού στομίου και η απόξεση του ενδομητρίου, η διαστολή του τραχηλικού στομίου και αναρρόφηση του περιεχομένου της ενδομητρικής κοιλότητας και η χρήση φαρμακευτικών ουσιών.

Διαστολή του τραχηλικού στομίου και η απόξεση του ενδομητρίου

Η επέμβαση της διακοπής της κύησης με την μέθοδο αυτή, έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να γίνεται υπό τοπική ή γενική αναισθησία με την ασθενή τοποθετημένη σε γυναικολογική θεση. Η διαστολή του τραχηλικού στομίου της μήτρας επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση των κηρίων Hegar, τα οποία είναι μεταλλικοί διαστολείς με προοδευτικά αυξανόμενο πάχος. Στη συνέχεια γίνεται η κένωση της μήτρας με τη χρησιμοποίση ειδικών ξέστρων. Οι κυριότερες άμεσες επιπλοκές από την επέμβαση της διακοπής της κύησης είναι η αιμορραγία, η διάτρηση της μήτρας και η λοίμωξη του ενδομητρίου, των εξαρτημάτων και του τραχήλου, ενώ οι απώτερες επιπλοκές είναι η δημιουργία συμφύσεων του ενδομητρίου, η ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου και η απόφραξη των σαλπίγγων.

Διαστολή του τραχηλικού στομίου και αναρρόφηση του περιεχομένου της ενδομητρικής κοιλότητας

Η διαφορά από την προηγούμενη μέθοδο είναι στη χρησιμοποίηση ειδικής συσκευής αναρρόφησης του περιεχομένου της ενδομητρικής κοιλότητας αντί για τα ξέστρα. Η μέθοδος αυτή είναι καλύτερη, λόγω του περιορισμού των τραυματικών κακώσεων του ενδομητρίου και για τον λόγο αυτό αποτελεί σήμερα τη μέθοδο εκλογής. Οι κυριότερες άμεσες επιπλοκές από την επέμβαση της διακοπής της κύησης είναι η αιμορραγία, η διάτρηση της μήτρας και η λοίμωξη του ενδομητρίου, των εξαρτημάτων και του τραχήλου, ενώ οι απώτερες επιπλοκές είναι η δημιουργία συμφύσεων του ενδομητρίου, η ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου και η απόφραξη των σαλπίγγων.

Φαρμακολογική μέθοδος

Τα αντιπρογεστερινοειδή, και κυρίως η μεφιπριστόνη (RU486), είναι τα νέα εκτρωτικά φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα, με σκοπό τη διακοπή της κύησης. Η αποτελεσματικότητα του νέου εκτρωτικού φαρμάκου βασίζεται στην μεγάλη συγγένεια του προς τους υποδοχείς δέσμευσης της προγεστερόνης. Για κυήσεις με ηλικία μικρότερη των 6 εβδομάδων, η αποτελεσματικότητα του είναι 85%. Η ναυτία, οι έμετοι, οι κωλικοί του εντέρου και η αιμορραγία είναι οι σπουδαιότερες παρενέργειες του φαρμάκου.

Μέθοδοι τεχνητής διακόπης της κύησης μετά την 12η εβδομάδα

Η ενδοφλέβια χορήγηση ωκυτοκίνης, η οποία προκαλεί τη δημιουργία τεχνητών πόνων και διαστολή του τραχήλου της μήτρας, αποτελεί συνηθισμένη μέθοδο διακοπής της κύησης μετά την 12η εβδομάδα εγκυμοσύνης. Σε περίπτωση που η μέθοδος αποτύχει, επαναλαμβάνεται τις επόμενες μέρες ή επιλέγεται άλλη μέθοδος κένωσης της μήτρας. Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η υπόταση και σπάνια η ρήξη της μήτρας είναι οι παρενέργειες από την χορήγηση της ωκυτοκίνης.

Αλλη μέθοδο αποτελεί η χορήγηση των προσταγλανδινών F2α και Ε2, που μπορούν να δοθούν από το στόμα, ενδοφλεβίως, υπό μορφή κολπικών υποθέτων ή τραχηλικών δισκίων και ενδοαμνιακά ή εξωαμνιακά. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως τα κολπικά υπόθετα, ενώ η ενδοαμνιακή και η εξωαμνιακή έγχυση χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις νεκρών εμβρύων. Το έντονο κοιλιακό άλγος, οι έμετοι, η ταχυκαρδία και ο βρογχόσπασμος είναι οι κυριότερες παρενέργειες των προσταγλανδινών.

Η χορήγηση ενδοαμνιακών υπέρτονων διαλυμάτων χλωριούχου νατρίου ή ουρίας έχει σήμερα εγκαταλειφθεί λόγω των σοβαρών παρενεργειών, που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή της γυναίκας.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση