ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Το βραχιόνιο πλέγμα αποτελείται από τα νεύρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την κίνηση και αίσθηση του άνω άκρου.

Οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη του βραχιόνιου πλέγματος κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες
1. άμεσοι τραυματισμοί
2. έμμεσοι τραυματισμοί: που είναι και οι συχνότεροι και προκαλούνται μετά από βίαιο ελκυσμό του πλέγματος. Τέτοιοι τραυματισμοί είναι και η μαιευτική παράλυση, που είναι η βλάβη του βραχιόνιου πλέγματος κατά τη διάρκεια δύσκολου τοκετού
3. χρόνια πίεση των στοιχείων του πλέγματος από καρκίνο κορυφής πνεύμονος, φυματίωσης κλπ.

Ανάλογα με τα στοιχεία του πλέγματος που υφίσταται την κάκωση διακρίνονται διάφορες μορφές βλάβης του βραχιόνιου πλέγματος.

Η πρόγνωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τη μορφή της κάκωσης, το ύψος της βλάβης, συνοδές κακώσεις κλπ.

Η θεραπεία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Διακρίνεται σε συντηρητική, που περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία και εφαρμογή ειδικών ναρθήκων αλλά και χειρουργική που περιλαμβάνει νευρορραφές, χρήση νευρικών μοσχευμάτων, τενοντομεταθέσεις, αρθροδέσεις, οστεοτομίες κλπ.