Φίμωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ονομάζουμε την αδυναμία αποκαλύψεως της βαλάνου μετά από προσπάθεια καθόδου της ακροποσθίας

Αίτια

– Συγγενής
– Επίκτητη, μετά από βαλανοπροσθίτιδα
Η στένωση της ακροποσθίας μπορεί να είναι περιγεγραμμένη ή εκτεταμένη

Κλινική εικόνα

Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα, μπορεί όμως να ευνοηθεί η ανάπτυξη βαλανοποσθίτιδας. Σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να παρουσιαστεί αιφνίδια παραφίμωση (δηλαδή στραγγαλισμός του πέους στο επίπεδο της βαλανοποσθικής αύλακας, από τη στενωμένη ακροποσθία, κατά την αποκάλυψη της βαλάνου, με αποτέλεσμα οίδημα, πόνο και σε πολύ παραμελημένες περιπτώσεις νέκρωση της βαλάνου).

Θεραπεία

Είναι χειρουργική (περιτομή). Για την παραφίμωση, πρώτα γίνεται ανάταξη της ακροποσθίας και μετά ακολουθεί περιτομή.

Διαβάστε επίσης