Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας

Κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει το τρόπο οργάνωσης και τις αρμοδιότητες που θα έχουν τα όργανα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, αποστολή των επιθεωρητών υγείας είναι η διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητας ή εποπτείας του υπουργείου Υγείας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων.

Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των επιθεωρητών, μεταξύ των άλλων, υπάγονται:

1) Ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των νοσοκομειακών και των ιδιωτικών φαρμακείων, των φαρμακαποθηκών, των φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργοστασίων και γενικά κάθε καταστήματος που παράγει, εμπορεύεται ή διακινεί φαρμακευτικό κλπ. εξοπλισμό.

2) Ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των ινστιτούτων αδυνατίσματος και αισθητικής.

3) Ο έλεγχος εργοστασίων εμφιάλωσης νερού και ιαματικών πηγών λουτροθεραπείας.

4) Η διερεύνηση καταγγελιών για παράνομες υιοθεσίες, καθώς και για παράνομη χορήγηση επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

5) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων.

6) Η αυτεπάγγελτη έρευνα για την ανακάλυψη των ποινικών και πειθαρχικών παραβάσεων.

7) Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων.

Διαβάστε επίσης