Επίσκεψη του υπουργού Υγείας κ. Στεφανή στο ΟΚΑΝΑ

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Κώστας Στεφανής και η Υφυπουργός κ. Ελπίδα Τσουρή πραγματοποίησαν συνάντηση με την Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων και της απαραίτητης συνεργασίας με σκοπό την εύρυθμη και ταχύρυθμη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών, συντονιστικό όργανο του οποίου ως γνωστόν είναι ο ΟΚΑΝΑ.

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας -όπως και το ΔΣ του ΟΚΑΝΑ- θεωρεί ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των Ναρκωτικών και των Ουσιοεξαρτήσεων γενικά, επιβάλλει τη συστράτευση και την κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων της Πολιτείας, μέσα σε πνεύμα γόνιμης συνεργασίας και συναντίληψης ενός κοινού χρέους.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με την ευκαιρία της διεξοδικής συζήτησης που είχε με τα μέλη του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το επιτελούμενο από τον Οργανισμό έργο και παρέσχε τη διαβεβαίωση για ουσιαστική στήριξη αυτού του έργου.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα συνεχίσει τις επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση του προβλήματος των Ναρκωτικών φορείς με σκοπό την προώθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και είναι πρόθυμη ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου των Ναρκωτικών και τις προκύπτουσες αναγκαιότητες να προβαίνει σε όποιες τροποποιήσεις θεωρηθούν απαραίτητες ή πλέον λυσιτελείς για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων.

Διαβάστε επίσης